Nyhetsbrev december 2014

Vi måste säga NEJ till ett helt oacceptabelt beslut

Den 2 december vandrade vi med tunga steg upp för trapporna till Finlands riksdags-hus i Helsingfors. Vi var fyra från nätverket som överlämnade de 25 000 namnunder-skrifterna för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi träffade partigrupperna i Finlands riksdag och berättade om den stora oro som finns i Sverige för bygget av ett kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken, bl a att sju kommuner i Norrbotten och Västerbotten har utta-lat ett NEJ. Samtidigt överlämnade vi ett uttalande från över 72 svenska organisationer, politiker och företag med en vädjan till alla riksdagsledamöter att rösta NEJ.

Samma dag, den 2 december, kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoi-ma för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten.

Den 5 december kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till Fennovoimas ansökan. Majoriteten av riksdagspolitikerna hade valt att inte lyssna på den kritik och oro som finns i både Finland och Sverige. Fennovoima har fått sitt tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor. Det Fennovoima vars största ägare är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.

Många markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi till Fennovoima, men den 11 december tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken.

Esbokonventionen

Det enda formella sätt som vi svenskar kunnat påverka är genom Esbokonventionen. I april var ett samråd om Fennovoimas MKB och ett stort antal svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner skickade sina kritiska synpunkter. Bland dessa var nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Men MKB:n godkändes utan att någon hänsyn togs till andra länders synpunkter.

Vi fortsätter kämpa!

Planeringen av kärnkraftverket går framåt med stormsteg, men är allt då redan klart? Nej, än fattas bygglov och en rad tillstånd som ska tas innan den 1 juli. Inga rit-ningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Pro Hanhikivi i Pyhäjoki gör ett otroligt arbete och ger inte upp utan kämpar vidare. Under våren är det riksdagsval i Finland och De gröna kommer att driva stoppandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki som en valfråga.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kan inte acceptera beslutet utan vi fortsät-ter kämpa. Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra hela vår framtida livsmiljö och bli ett stort miljöhot med sina risker och radioaktiva utsläpp.

Vilka möjligheter har vi att påverka?

Många har gjort stora insatser för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken fram till riksdagens beslut och nu behöver vi alla en välbehövlig vila under jul- och nyårshelgerna. Sedan måste vi ta nya tag och fundera hur vi kan kämpa vidare.

 1. Hur kan vi sprida frågan och få en allt kraftfullare svensk opinion? Få fler som tar ställning: Kommuner, kommunförbund, organisationer, företag, privatpersoner, riks-dagspolitiker, EU-parlamentariker. Påverka SSAB. Påverka Sveriges regering.
 2. Hur kan vi synas och höras till Finland?
 3. Kan vi få upp frågan i EU-parlamentet?
 4. Kan vi använda Århuskonventionen?
 5. Fler förslag?

Förslag till vad vi ska göra under våren:

 1. Fortsätta båda namninsamlingarna
 2. Manifestationer, möten, seminarier
 3. Samarbeta allt mer med andra organisationer och nätverk
 4. Bojkotta Fortum, Valio m fl
 5. Skrivelser, yttranden
 6. Debattartiklar, insändare
 7. Vad kan vi mer göra?

Aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!

Följ vad som händer på nätverkets facebooksida.

Kontakta nätverkets lokala kontaktpersoner>

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nu har Fennovoima fått finska regeringens klartecken att börja tvångsinlösa marken på Hanhikiviudden

Fennovoima får tvångsinlösa mark för sitt kärnkraftsprojekt i Brahestad och Pyhäjoki. Enligt föreningen Pro Hanhikivi som motsätter sig kärnkraftsbygget berörs 250 personer av tvångsinlösningen.

– Det här är ännu ett tecken på företagets hänsynslöshet, säger Pro Hanhikivis ordförande Helena Maijala.

Läs hela artikeln i YLE!

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Vädjan om ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Till Finlands samtliga riksdagsledamöter:

Vädjan om ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Vi översänder här en vädjan till alla ledamöter i Finlands riksdag att avslå Fennovoima OY:s ansökan om kompletterande principbeslut gällande kärnkraftverket Hanhikivi 1.

Brevet har undertecknats av 60 organisationer, tre företag samt nio författare eller politiker som alla står bakom denna vädjan.

Det är samma brev som sändes till er den 8 oktober men då det har tillkommit flera undertecknare så skickar vi det igen med samtliga namn.

Se bifogat brev samt två bilagor.

Brev till Finlands riksdag för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Bilaga 1 Brev till Finlands regering från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 12 september 2014

Bilaga 2a Följebrev Synpunkter på MKBprogram Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken m fl april 2014

Bilaga 2b Synpunkter på MKB Pyhäjoki Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken m fl 24 april 2014

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn