Mötet med Fennovoima

Bild2RaahePressmeddelande 22 mars 2015

Fredag den 20 mars åkte Per Holmqvist, Kärnkraftsfritt Bottenviken och Jan Nyberg gruppledare i Miljöpartiet Luleå tillsammans med representanter från Fennovoima och Rosatom i två bussar mellan Uleåborg och Raahe. De är alla inbjudna av Barents Press Annual Meeting. För att ge de Kärnkraftsfria en röst åkte Jan N i den ena bussen och Per H i den andra.
Det var tänkt att det skulle bli ett samtal om Fennovoimas planer för Hanhikiviudden.. Allt detta dessutom inför Barentsregionens samlade press med 160 journalister från Ryssland, Finland, Sverige och Norge.

Per Holmqvist från Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå var laddad. Han hade klippt och klistrat och tagit tid för att hans inledningsanförande skulle rymmas inom de 10 minuter som var direktivet. Efter inledningen skulle det ställas frågor och bli ett samtal. Så var det tänkt, men så blev det inte.

Säljmöte för rysk kärnkraft!
–  Är det här ett säljmöte för rysk kärnkraft? Är ni i publiken investerare som planerar att bli delägare i Fennovoima och deras planerade kärnkraftreaktor på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun. Ni borde vara kunskapstörstande nyfikna kritiska jouarnalister. Men ni bara sitter här och sväljer all kärnkraftspropaganda. Jag är fruktansvärt besviken och upprörd…!

Rösten sviker och hela kroppen darrar för Per när han tar upp sitt förberedda manus som han  skulle ha presenterat i bussen. Han har just rest sig från sin plats i publiken, gått upp på scen och tagit mikrofonen ur handen på Fennovoimas informatör, och börjat prata utan att begära ordet.
Orsaken till Pers upprördhet är att det planerade programmet med 10 minuters anföranden och samtal i bussen gått överstyr. Representanten från Fennovoima, dess utvecklingschef Juha Miikulainen, hade tagit hela 1 timme och 10 minuter av bussresan för att sitta och läsa högt ur Kärnkraftsbolagets propagandaroschyr. När Per fick mikrofonen i bussen hann han bara presentera sig, sedan var bussresan över och det var dags för studiebesök på SSAB:s.

Efter studiebesöket var det kaffepaus i Raahe. Under kaffepausen gick Fennovoimas kvinnliga informatör upp på en tillfälligt uppbyggd scen och började med Fennovoimas kärnkraftfspropaganda del 2. Det var i detta läge som Pers upprördhet blev för stark och han gick upp på scen och talade till den samlade pressen utan finnas med som programpunkt. Han frågade om han fick läsa det tal han förberett och som  avbrutits under bussresan. Nickningarna tolkades som ett ”Ja”.

– Det sorgliga med hela situationen var att vi inte fick igång en dialog och svar på de frågor som ställts sedan projektet startade 2007.

  • Hur tänker Fennovoima lösa slutförvaringen av det högaktiva radioaktiva avfallet i evig framtid. Tänker de skriva avtal med våra barnbarnsbarn, och hur fixar de i så fall ett sånt? Vem betalar räkningen om 100 år – är det Fennovoima? Finlands tänkta slutförvar  ”Posiva” är ju dessutom redan fylld med avfall kärnkraftverken i Lovisa och Olkilouto. Fennovoima måste hitta en säker teknik och en en helt ny plats för sitt förvars.
  • Varför har ni inte svarat på våra och alla andras kritiska frågor runt er MKB – Miljökonsekvensbeskrivining. Har ni några svar?

Per Holmqvist tycker ändå det var bra att han fått vara med på detta möte, och tagit utrymme och peka på all propaganda.

– Det är en skam att  finsk media slickar makthavarna istället för att hålla avstånd och ställa de kritiska frågorna. Det är väl inte hopp om förändring heller. För på lördagkvällen bjuder Fennovoima den samlade Barents press på supé. Då blir det väl mer högläsning i säljbroschyrerna. Men på denna middag är inte Jan och jag med och blir uppröra. Det ryktas att i alla fall de svenska journalisterna ska betala maten själva. Så det finns en strimma hopp.
Trist med Finland bara, då frågan om kärnkraften skulle behöva diskuteras mycket mer inför riksdagsvalet den 19 april, avslutar Per

Jan Nyberg gruppledare för Miljöpartiet i Luleå inflikar avslutningsvis.
–  Det var bra att vi blev inbjudna till denna Barents Press Annual Meeting. Tyvärr så bekräftades det finsk-ryska kärnkraftsbolaget Fennovoimas starka ställning i det finska samhället. Jag är glad att Per sade ifrån på det sätt han gjorde.

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Var rädd om Bottenviken, vårt sköra innanhav. Snälla!

Pressmeddelande 19 mars 2015

Fredag den 20 mars åker Per Holmqvist Kärnkraftsfritt Bottenviken och Jan Nyberg Miljöpartiet i Luleå tillsammans med representanter från Fennovoima och Rosatom i två bussar mellan Uleåborg och Raahe. De är alla inbjudna av Barents Press Annual Meeting.

cropped-Karnkraftsfritt-Bottenviken-logo.jpg

– Det var just ovanför Sundsvall, en sån där dimmig kylig morgon i mars. Det tidiga planet från Arlanda fortsatte att flyga i riktning mot Finlands norra kustområde istället för att svänga av mot Luleå. Tio minuter senare störtade morgonplanet från Arlanda med ursprungsdestination Luleå, med full kraft in i den byggnad som kontrollerar driften vid den enda reaktor som finns på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun.

Med de orden inleder Per Holmqvist från Kärnkraftsfritt Bottenviken sitt anförande. Han är inbjuden till Barents Press Annual Meeting som i år arrangeras av finska journalister. Talet hålls på den inhyrda buss som transporterar journalister och representanter från Rosatom och Fennovoima från Uleåborg till ett studiebesök på det av SSAB nyss inhandlade stålverket i Raahe. I en annan buss åker Jan Nyberg från Miljöpartiet. De två ska representera den samlade folkrörelsen för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken.

– Det känns som att vi är ett alibi för att journalisterna ska kunna säga att de fanns representanter från ”andra sidan” när de besöker SSAB:s finska anläggning och bjuds på lördagssupé av Fennovoima, konspirerar Per Holmqvist.

– SSAB ”blev ju med Kärnkraftverk” när de förra året involverade den finska ståljätten Rautaruukki i sin koncern. SSAB-ledningen verkade uppriktigt förvånade när det stod klart att det i köpet ingick lite drygt 3% av aktierna i Fennovoima. Därmed har alltså andelar och ansvar för allt som i framtiden kan hända med det planerade ryska kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun.
Men det är sånt vi får fråga vid fredagens studiebesök på SSAB i Raahe.

– Är SSAB och gubbarna i dess ledning verkligen beredd att ta det fulla kostnadsansvaret om mitt tänkta scenario med en terrorattack mot ”ryska intressen utomlands” blir verklighet. Eller tänker SSAB att det som i dagens Fukushima är skattebetalarna som ska stå för uppröjningsarbetet, både ekonomiskt och mänskligt?

– Hur tänker SSAB lösa slutförveringen av det högaktiva radioaktiva avfallet i evig framtid. Tänker de skriva avtal med våra barnbarnsbarn, och hur fixar de i så fall ett sånt? Vem betalar räkningen om 100 år – är det SSAB?

I dessa och andra livsviktiga frågor vill jag att de arrangerande journalisterna ska börja gräva!
Förresten så betalar Jan och jag maten själva! avslutar Per Holmqvist

Per Holmqvist
Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå
+46 70 362 30 18

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Brev till Finska folket

DSC_0271
11 mars 2015 Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Klimataktion träffar finländsk ambassadpersonal på Fukushimadagen

Till Finlands ambassadör i Sverige
Jarmo Viinanen

VI MÅSTE TA LÄRDOM AV FUKUSHIMA
Vi vädjar till Finland att ta lärdom av den fruktansvärda kärnkraftsolyckan i Fukushima för fyra år sedan. Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle få stora negativa konsekvenser för livsmiljön i hela norra Finland och Sverige. Från att ha varit en kärnkraftsfri zon i norra Europa skulle ett kärn-kraftverk i Pyhäjoki förändra hela regionens framtida miljö och säkerhet.

Bottenvikens hav, kust och skärgård är en världsunik, värdefull brackvatten- och landhöjningsmiljö som är mycket känslig för all miljöpåverkan. Området är oersättligt och dess unika natur- och kulturmiljöer är vårt gemensamma ansvar att vårda och varsamt bruka så att framtida människor kan leva ett gott liv här.

Vid Fukushima Daiichi kärnkraftverk i Japan inträffade den högst osannolika katastrofen den 11 mars 2011. Då skedde tre reaktorhärdsmältor och vi kunde alla följa hur reaktorbyggnaderna exploderade en efter en. Våra tankar går idag till alla de hundratusentals människor som drabbades. Det är områdets med-borgare som nu tvingas leva med den orättvisan att ha förlorat allt i en kärnkraftskatastrof som de inte var ansvariga för. Miljoner människor i Japan hade kunnat drabbas men som tur var så drog vindarna ut strålningen över havet. Men det ledde till det största oavsiktliga utsläppet av radioaktivitet i havet genom tiderna.
Katastrofen i Fukushima är en allvarlig varning om kärnkraftens farlighet och risker. Det var den värsta kärnkraftskatastrofen sedan olyckan i Tjernobyl 1986, en olycka som trots långa avstånd fick stora konsekvenser för norra Sverige. Vid alla världens kärnkraftverk kan mänskliga fel, naturkatastrofer, terror eller krig orsaka en katastrof.
Fyra år efter Fukushima är det fortfarande oklart hur man ska kunna upprätthål-la säkerheten vid kärnkraftverket. Fyra år efter Fukushima är det fortfarande oklart hur man ska kunna avveckla anläggningen. Att sanera Fukushima har visat sig vara oerhört dyrt och arbetskrävande. Bara i området inom radien 20 km där staten har ansvaret för saneringen, arbetar mer än 10 000 arbetare dagligen med detta. Runt Fukushima finns det fler än 70 000 tillfälliga lagringsplatser med tiotals miljoner svarta säckar med radioaktivt kontaminerad jord och växtavfall. Radioaktivt vatten har samlats i stora tankar men mängder av radio-aktivt vatten har ändå läckt ut i havet. Det man nu gör är bara att flytta på den radioaktiva kontamineringen då det inte finns någon verkligt säker lösning.

Kärnkraften skapar världens farligaste avfall. Det högradioaktiva avfallet är livs-farligt i 100 000 år. Ingenstans i världen finns en säker metod för slutförvar av det heta utbrända kärnbränslet som nu oftast ligger i livsfarliga dammar runt om i världen. I Sverige pågår en rättslig prövning av ett slutförvar med den så kallade KBS-3-metoden. Den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av metoden har fortfarande inte kunnat fastställa att den långsiktiga strålsäkerheten är hög nog. Samma metod planerar man att använda vid ett slutförvar i Finland.

Det är oansvarigt att nyetablera riskfylld kärnkraft vid Bottenvikens innanhav och att göra det i samarbete med ryska kärnenergi- och kärnvapenbolaget Rosatom är oacceptabelt.
Många människor i Sverige är mycket oroliga för planerna att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenvikens sköra innanhav. Det är mindre än 150 km från Pyhäjoki till centrala delar av Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. Hittills har beslutande församlingar i sju kommuner i Norrbotten och Västerbotten sagt nej till kärnkraft i Bottenviksområdet. I dessa kommuner bor det mer än 172 000 människor (2013). Tiotusentals människor har skrivit under de namninsamlingar som pågår genom nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Fennovoimas Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har mycket allvarliga brister när det gäller att behandla bl a säkerheten. Detta yttrande har tidigare överlämnats i brev till finska riksdagen och till finska regeringen. Då våra frågor fortfarande är obesvarade vill vi ännu en gång framföra dessa frågeställningar om säkerheten till ansvariga i Finland.

Kärnkraften är varken hållbar eller förnybar. Kärnkraften är aldrig säker då en olycka alltid kan hända. Kärnkraften är inte någon lösning på klimathotet, det är istället sparande, energieffektivisering, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar som inte hotar hälsa och miljö.

Vi ger inte upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!

Detta brev till Ambassaden och finska folket är undertecknat av ett 40-tal företag, organisationer och föreningar!

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Till minne av Fukushima 11 mars 2015

DSC_0251
Rolf Lindahl Greenpeace Sverige

Stockholm, den 11 mars 2015
Till minne av Fukushima
Till minne av Fukushima vill vi idag rikta en hälsning till Finlands regering och det finländska folket.
Till minne av Fukushima förväntar vi oss att all världens ledare lyssnar till våra krav.
Till minne av Fukushima vill vi idag påminna om de förödande konsekvenser som kärnkraftsolyckor så som Tjernobyl och Fukushima har lett till, om det stora hot som de över 400 kärnreaktorerna i världen dagligen utsätter människor och miljö för och om de risker som 100 000 års förvar av radioaktivt avfall innebär.
Till minne av Fukushima drar vi lärdom av historien och inser att kärnkraften alltid kommer att utgöra en säkerhetsrisk, förstår vi vikten av att inte upprepa våra misstag genom att bygga ny kärnkraft och oroas vi över de ökade risker som följer av allt äldre kärnreaktorer.
Till minne av Fukushima gläds vi åt att Japan – världens tredje största ekonomi – nu har varit kärnkraftsfritt i 1,5 år utan vare sig elavbrott eller ekonomisk kollaps och inspireras vi av att när kärnkraftens mentala barriärer rämnat har kapaciteten för åtminstone 13 av Japans kärnreaktorer effektiviserats bort samtidigt som det förnybara har blomstrat, med över en halv miljon nyinstallerade solcellsanläggningar.
Till minne av Fukushima planerar vi för en ny morgondag.
Till minne av Fukushima kräver vi en värld fri från kärnkraft.
Till minne av Fukushima vill vi ha ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Framtiden är förnybar
Till minne av Fukushima
Hälsningar
Rolf Lindahl, kampanjledare klimat och energi, Greenpeace Sverige

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Pressmeddelande: Manifestation på Fukushimadagen utanför Finlands och Japans Ambassader i Stockholm

cropped-Karnkraftsfritt-Bottenviken-logo.jpg2015-03-09

– Hur kan finska myndigheter ge Fennovoima tillstånd att  tvångsinlösa mark och att börja avverka skog för det planerade kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun? Inget bygglov är beviljat och det finns heller ingen godkänd ”MKB” – Miljökonsekvensbeskrivning för bygget. Trots detta har Fennovoima börjat hugga ner träden i det skyddade Natura 2000-området på den låglänta Hanhikiviudden.

Lena Lagerstam som ägnar mer än hela sin vakna tid åt kampen för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken är upprörd . På onsdag den 11 mars samlas hon och ett antal medlemmar i Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken från Kalix, Piteå, Skellefteå och Umeå utanför Finlands och Japans Ambassader på Gärdet i Stockholm. Där träffar de representanter för Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen, Klimataktion, Naturskyddsföreningen m.fl.

– Vi ska värdigt manifestera på 4-årsdagen för att påminna om kärnkraftskatastroferna i Fukushima i Japan och alla som drabbats av dem. Men vi ska också visa hur upprörda vi är över Fennovoimas planer och den finska tillståndsprocessen, säger Lena

I början av december förra året, var Lena Lagerstam, tillsammans med  Elisabeth Holmström, Kristina Berg och Per Holmqvist i Helsingfors och uppvaktade Finlands Strålskyddsmyndighet STUK, Näringsministeriet och Riksdag.

Omröstningen i Riksdagen den 5 december 2014 gick inte som vi önskat, därför uppvaktar nätverket Finska Ambassaden på onsdag.

–  Vid besöket på STUK i december fick vi reda på att Fennovoima kan beviljas bygglov utan att presentera godkända planer för avfallshanteringen. Först efter två års byggande ska Fennovoima visa på en säker avfallsplan och hur den ska finansieras. Är  vårt östra grannland en bananrepublik eller är det rädslan för Putins pojkar på Rosatom som är anledningen till denna rättsosäkra process? undrar Per Holmqvist aktiv vid nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå.

– När vi träffar ambassadören vill jag veta hur finska myndigheter kan bevilja tillstånd utan godkända och finansierade avfallsplaner för det som skulle bli ett monument över en livsfarlig teknologi, förklarar Per.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har tillsammans med Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bjudit in alla organisationer i landet som är för en kärnkraftsfri framtid att delta i Manifestationen vid Ambassaderna på onsdag. Vi har också uppmanat dem att skriva brev och uttalanden som vi kan lämna över till både Japans och Finlands Ambassader.

Hålltider 11 mars: kl 11.00 – samling på Gärdet vid Ambassaderna, Gärdesgatan 11.

Kl. 12.30 överlämnas en skrivelse till Japans Ambassad.

Kl. 13.30 träffar 5 personer från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen finska ambassadören inne på Ambassaden.

OBS! Vill ni på media följa med in på Ambassaden behöver Ni söka tillstånd!

Kontakta gärna någon av oss:
Lena Lagerstam
+46 72 235 25 67

Per Holmqvist
+46 70 362 30 18

Seiko Matsuda
+46 70-573 71 73

Jan Strömdahl
+46 70-438 88 41

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Manifestation i Stockholm 11 mars 2015

Ambassadvinjett

VIKTIGT:
På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima.
Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan.
Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Hålltider 11 mars:
kl 11.00 samling på Gärdet vid Ambassaderna, Gärdesgatan 11.
Kl. 12.30 överlämnas en skrivelse till Japans Ambassad.
Kl. 13.30 träffar 5 personer från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen finska ambassadören inne på Ambassaden.
Kl.14.00 avslutas manifestationen

150311Ambassaden4

Öppna som PDF-fil:
150311Ambassaden

Skriv gärna ut denna affisch och sprid över hela landet – och i Finland!

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken – Vi fortsätter kämpa!
Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett förändrat säkerhetsläge. Vi kan inte acceptera det!

Manifestation i Stockholm 11 mars 2015

Manifestation i Stockholm 11 mars

På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima. Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan.
Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Arrangörer:
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Kontaktperson:

Per Holmqvist, 070-362 30 18,

Mer information kommer inom kort!

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nyhetsbrev februari 2015

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Vi fortsätter kämpa!

Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett förändrat säkerhetsläge. Vi kan inte acceptera det!

 

Manifestation i Stockholm 11 mars

På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima. Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan. Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Arrangörer:

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Kontaktperson:

Per Holmqvist, 070-362 30 18,


Mer information kommer inom kort!

 

Namninsamlingarna fortsätter

Mer information här.

 

Läget just nu

2 december 2014 kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoima för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten. Men fortfarande oklart om affären blir av. Största ägaren i Fennovoima är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.

5 december 2014 kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till att ge Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor. 11 december 2014 tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken, markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi.

Senaste nytt är att Rysslands ministerråd beviljat Rosatom den finansiering som behövs från landets statsfond. Den ryska staten har avsatt 150 miljarder rubel i projektet. Rosatom ska leverera reaktorn. Det är också klart att det blir ryska entreprenörer som ska bygga byggnader, vägar, anläggningar. Bränslet som ska användas är upparbetat uran som tillverkas i Rosatoms anläggning för kärnvapen

Men allt är inte klart, fortfarande saknas bygglov och en rad tillstånd som måste tas innan den 1 juli 2015. Inga ritningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Den finska regeringen har sagt att byggnadstillstånd för projektet utfärdas först när finska ägandet är mer än 60 % och detta måste uppnås före utgången av juni.

Kontakta nätverkets lokala kontaktpersoner>

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nu har Fennovoima fått finska regeringens klartecken att börja tvångsinlösa marken på Hanhikiviudden

Fennovoima får tvångsinlösa mark för sitt kärnkraftsprojekt i Brahestad och Pyhäjoki. Enligt föreningen Pro Hanhikivi som motsätter sig kärnkraftsbygget berörs 250 personer av tvångsinlösningen.

– Det här är ännu ett tecken på företagets hänsynslöshet, säger Pro Hanhikivis ordförande Helena Maijala.

Läs hela artikeln i YLE!

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Läget just nu

2 december 2014 kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoima för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten. Men fortfarande oklart om affären blir av. Största ägaren i Fennovoima är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.

5 december 2014 kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till att ge Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor.

11 december 2014 tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken, markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi.

Senaste nytt är att Rysslands ministerråd beviljat Rosatom den finansiering som behövs från landets statsfond. Den ryska staten har avsatt 150 miljarder rubel i projektet. Rosatom ska leverera reaktorn. Det är också klart att det blir ryska entreprenörer som ska bygga byggnader, vägar, anläggningar. Bränslet som ska användas är upparbetat uran som tillverkas i Rosatoms anläggning för kärnvapen

Men allt är inte klart, fortfarande saknas bygglov och en rad tillstånd som måste tas innan den 1 juli 2015. Inga ritningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Den finska regeringen har sagt att byggnadstillstånd för projektet utfärdas först när finska ägandet är mer än 60 % och detta måste uppnås före utgången av juni.

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn