Välkomna till Höstträff i Robertsfors 26 november klockan 10 – 16.00

NYHETSBREV 15 november 2016

Välkomna till en viktig och trevlig höstträff med aktuell information, manifestation, planering av det fortsatta arbetet, sång och musik med mera.
Plats: Centrumhusets Gillestuga i Robertsfors
Tid: Lördag den 26 november kl 10.00 – 16.00.

Syftet är
1) att nätverksmedlemmarna ska ges möjlighet att träffas, trots att de geografiska avstånden är stora,
2) vi informerar om det aktuella läget för Fennovoimas kärnkraftsprojekt och
3) planerar det kommande arbete för att bevara Bottenviksregionen fri från kärnkraft. Därtill
4) strävar vi efter att vid varje träff öka våra kunskaper kring t ex förnybar energi, kärnavfallshantering mm.
Information: Elisabeth Holmström tel 070-335 96 30
Anmälan för lunch och fika (120 kr/p) senast 22/11 till eh@kvarken.se

Preliminärt program
Från 09.30 finns det fika 10.00
Inledning och aktuell information
11.00 Lunch
12.00 Torgmöte med tal och musik
13.00 Föredrag om förnybar energi
13.30 Fika och samtal
13.45 Planering och diskussion om hur vi går vidare
16.00 Mötet avslutas
Välkomna!
Mötet är öppet för alla intresserade och vi hoppas att arrangemanget kommer att besökas av såväl de som länge varit aktiva i nätverket som de som nyligen börjat intressera sig för frågor om kärnkraft vid Bottenviken och framtidens energiförsörjning Arrangörer: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken i samarbete med Studiefrämjandet

VIKTIGT skicka synpunkter i Esbo-samråd om slutförvaring!
Nu har svenska myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet  möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget till svenska Naturvårdsverket senast den 16 november 2016. Du hinner fortfarande! [—]

Läs hela nyhetsbrev här

 

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Synpunkter på Program för miljökonsekvensbedömning för Finlands påbörjade planering av slutförvar för använt kärnbränsle

Sammanfattning
Esbokonventionen ger nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken möjlighet att ha synpunkter på det översända underlaget.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken känner stark oro och vill stoppa en ny-byggnation av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland då det skulle få stora negativa konsekvenser för livsmiljön i norra Sverige. Våra synpunkter har vi framfört i två Esbo-samråd under 2013 och 2014.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken anser att Fennovoimas förslag innebär en helt otillåtlig försämring av miljötillståndet för den redan hårt utsatta Bottenviken/Östersjön. Det svenska kustområdet kring Bottenviken blir särskilt utsatt med tanke på att strömmarna går i motsols riktning i innanhavet.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken anser att planerna att etablera kärnkraft vid Bottenviken är förkastliga med tanke på riskerna för konflikter med de tilltagande spänningar mellan stormakter som finns kring Arktis samt kring Östersjön.

Den svenska opinionen är stark och hittills har tolv norrlandskommuner, på olika sätt, tagit avstånd från kärnkraftsbygget i Pyhäjoki. Dessa kommuner representerar närmare 400 000 svenska medborgare.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken anser att Fennovoimas Miljökonsekvensprogram för en inkapslingsanläggning och ett slutförvar är så bristfälligt att det absolut inte kan godkännas. Om dessa anläggningar för att ta hand om det högradioaktiva, livsfarliga avfallet skulle byggas medför det en allvarlig miljöpåverkan för all framtid i norra Sverige.

Finland har som första land i världen godkänt en slutförvarsmetod för högradioaktivt kärnavfall. KBS-3-metoden som ska användas är ännu inte godkänd i Sverige och har mött mycket omfattande kritik, från både forskare och miljöorganisationer.  […]

Läs hela text här

Bilaga 1

Bilaga 2

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nyhetsbrev 11 oktober 2016

NU VIKTIGT

Skicka synpunkter i Esbo-samråd om slutförvaring!

Det är aktuellt med ett samråd om en inkapslingsanläggning och ett slutförvar av använt kärnbränsle från kärnkraftverket i Pyhäjoki. Två alternativa platser studeras dels i Pyhäjoki och dels i Eurajoki. I samrådshandlingarna anges att platsen ska bestämmas senast på 2040-talet. Slutförvaringen beräknas börja tidigast på 2090-talet och pågå i 100 år.

Finland och nu Fennovoima planerar att använda den svenska KBS-3-metoden, med ett slutförvar i berggrunden i ofattbara 100 000 år, trots att Sverige inte efter mer än 40 års forskning beslutat godkänna – eller avslå – samma metod. Det är omöjligt att garantera säkerheten – ingen vet vilka radioaktiva läckage det kan bli.

Enligt Fennovoimas MKB för kärnkraftverket ska det använda kärnbränslet mellanlagras intill Bottenvikens strand från driftsstarten år 2024 till 2150. Mellanlagringen på den låglänta udden Hanhikivi innebär en extremt allvarlig risk.

Enligt Esbo-konventionen kan grannländer lämna synpunkter på planerade projekt som kan leda till betydande miljöpåverkan på miljö och människor i det egna landet.

Nu har svenska myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget till svenska Naturvårdsverket senast den 16 november 2016.

Viktigt att vi använder denna möjlighet att lämna synpunkter – vi måste nu göra allt för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Här är länken till Naturvårdsverkets hemsida där mer information och underlaget finns.

OBS Byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen saknas

Fortfarande finns förutsättningar att avstyra vansinnesprojektet med ett finsk-ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenviken. Då Fennovoima fortfarande saknar byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen för den planerade kärnreaktorn Hanhikivi 1. Den finska regeringen uppger att de beräknar ta beslut tidigast 2018.

Trots att beslut saknas har mycket omfattande arbeten sedan flera år tillbaka pågått på Hanhikivi, med bl a vägbyggen, utfyllnad, kringbyggnader och på senaste tiden också muddring.

Läs hela nyhetsbrev här.

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nyhetsbrev 28 september 2016

För ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Fortfarande finns förutsättningar att avstyra vansinnesprojektet med ett finsk-ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenviken. Men nu måste vi samla det svenska motståndet för ett fortsatt kärnkraftsfritt Bottenviken.

Byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen saknas

Fennvoima OY saknar fortfarande byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen för den planerade kärnreaktorn Hanhikivi 1. Den finska regeringen uppger att de beräknar ta beslut i slutet av 2017 eller tidigt 2018. Trots detta har mycket om-fattande arbeten sedan flera år tillbaka pågått på Hanhikivi, med bl a vägbyg-gen, utfyllnad och kringbyggnader.

Kraftig finsk oro

Under augusti 2016 har flera tunga instanser i Finland framfört sin oro och kritik rörande Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Men vi vet inte om detta får någon be-tydelse för tillståndsbeslutet.

I ett protokoll från finska strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) som redovisades i finsk media i augusti 2016 uttrycker STUK sin oro över att säkerhetsfrågor inte har högsta prioritet i företaget. Myndigheten är också bekymrad över den ringa kärnkraftskompetensen i bolagets ledningsgrupp och att anställda på kärn-kraftsverksbygget i Pyhäjoki har utsatts för påtryckningar. […]

Läs hela brevet här (pdf-fil)

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Utställning på Väven, Umeå

Tjernobyl 30 år och Slutförvaring?
– med ett barnperspektiv

Fotografen och konstnären Ann Andréns utställning om Tjernobyl-katastrofen visas i Väven vån 4, intill Folkets bio, mellan 28 september till 14 oktober. Ann Andrén är idag över 80 år och har skänkt sin utställning till Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen (FMKK).

Utdrag ur Ann Andréns gåvobrev 15 februari 2016:

”Jag reste till Ukraina tillsammans med Ingegerd Björklund två gånger. Första gången besökte vi Endokrinologiska sjukhuset i Kiev, där man opererar barn som efter Tjernobyl har drabbats av sköldkörtelcancer. Andra gången dokumenterade jag Zonen i Tjernobyl, den utbrända staden Pripjat, skolan och lekplatsen”.

Vi visar Ann Andréns utställning om Tjernobylkatastrofen eftersom den fortsätter efter 30 år. Utställningen bygger på Ann Andréns två besök i Tjernobyl med omgivningar och i Kiev. Hennes fotografier och tolkningar av katastrofens omfattning och obönhörliga fortsättning vädjar till vår känsla och besvaras med hårdfakta.

Invigning

Utställningen öppnar onsdagen 28 september. På kvällen kl. 18.00 kommer journalisten och dokumentärfilmaren Bo Levin visa sin film ”Strålande spår” (45 min) på Folkets bio. Efter filmen berättar Bo Levin om filmen och sin bok. Efter det kan det bli fika och samtal med Bo Levin.

Utställningen kommer vara obemannad men kan besökas fritt under Vävens öppettider. SO-lärare med skolklasser och enskilda elever är mycket välkomna. Ingen föranmälan, fritt inträde.

Vi hälsar alla välkomna till denna unika utställning som har och kommer att visas runt om i Sverige. Efter visning i Umeå kommer vandringsutställningen visas på biblioteket i Skellefteå.

Arrangörer i Umeå: Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen (FMKK) och Nätverket för ett kärnkraftsfritt Bottenviken.

Kontaktpersoner för utställningen i Umeå: Erik Danielsson, 070-3389913 och Birgitta Wallin, 070-7407940.

(Inbjudan som pdf-fil)

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Brev till alla kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland den 16 september 2016

Hur bevarar vi Bottenviken fritt från kärnkraft?

Företaget Fennovoima OY måste stoppas från att utför ett fullskaligt miljöexperiment på Sveriges och Finlands gemensamma innanhav. Bottenviken är ett unikt och värdefullt innanhav, med ett mycket sårbart ekosystem. Klimatförändringarna kommer att innebära stor miljöstress på det lilla, sköra innanhavet, som därför bör skyddas från ytterligare miljöbelastning. Ett kärnkraftverk skulle medföra, även vid normal drift, storskalig negativ påverkan på omgivande ekosystem.

Nu är tid att samla det svenska motståndet mot byggandet av ett finsk-ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki och för ett fortsatt kärnkraftsfritt Bottenviken. Fortfarande finns förutsättningar att avstyra detta vansinnesprojekt då bolaget Fennovoima OY ännu inte har beviljats något tillstånd enligt Kärnenergilagen. Flera finska institutioner har nyligen uttryckt stor oro och kritiserat projektet. […]

 (läs hela brevet här)

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

El från solen med Johan och Stefan

Kan solen leverera elström även här i Norrbotten? Johan Eherenberg och Stefan Sundström är på turné för att berätta hur vi alla kan bli elleverantörer. Nu kommer de till Norrbotten för att i Luleå och Piteå förklara hur det kan gå till.

torsdag 6 oktober klockan 14.00 kommer Johan och Stefan till Lillan i Luleå (Norra hamnen) och samma dag klockan 19.00 är det Pite som äras med ett besök i Pite Energis lokaler.

Kom och träffa solpionjären Johan Ehrenberg och trubaduren Stefan Sundström på Lillan i Luleå eller på Pite Energi i Piteå.

Arrangemangen har blivit möjliga genom samarbete mellan NordanSmak, Energikontor Norr – Projektet Gröna energiinvesteringar, Pite Energi, Luleå kommun och Naturskyddsföreningen i Luleå. 

PS: Skriv gärna ut affischerna nedan och klistra upp!

På Lillan i Luleå:
1609-a4-affisch-turne-lule

I Pite Energis lokaler i Piteå:

1609-a4-affisch-turne-pite

 

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Konferensen blev mycket lyckad!

konferens-karnkraftsfritt-skelleftea-IMG_8868


Den stora internationella konferensen i Skellefteå blev mycket lyckad. Det var ett hundratal deltagare som samlades kring de livsviktiga frågorna som planerna att bygga ett kärnkraftverk vid Bottenviken, slutförvar av kärnavfall och möjligheterna med förnybar energi.

Stämningen var inspirerande och livlig – vi har absolut inte gett upp kampen. Konferensen gav viktig kunskap och många nya kontakter, idéer och inspiration. En rad kunniga föreläsare från universitet, myndigheter och miljöorganisationer kom från Sverige, Finland och Ryssland. Kulturen var också en viktig del på konferensen med musik, film, bild, ord och berättelser. Deltagarna kom från olika håll och alla engagerade samtal och diskussioner kommer att få stor betydelse framöver i kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Internationell samverkan är av stor betydelse för att stoppa kärnkraftverk som får stora effekter oberoende av nationsgränser.

Vid konferensen antogs ett uttalande som har undertecknats av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och de organisationer som arrangerade konferensen. Uttalandet tillsammans med en beskrivande bakgrundstext skickades den 30 maj 2016 till Sveriges och Finlands regeringar. En kopia har sänds till Rysslands ambassad i Stockholm för vidarebefordran till Rysslands regering.

UTTALANDE från konferensen KÄRNKRAFT VID BOTTENVIKEN 30 maj 2016 (pdf)

STATEMENT to the governments of Finland and Sweden May 30th 2016 (pdf)

Pressmeddelande 2 juni 2016 (pdf)


Personliga minnesanteckningar från konferensen

Minnesanteckningar från konferensen Lena Lagerstam 29 maj 2016 (pdf)

Presentationer och kontaktinformation

Agneta Andersson Professor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå Universitet
Presentation (pdf)
Mer information 

Eero Paloheimo Designer, författare, universitetsprofessor, tidigare politiker, Finland
Presentation (pdf)
EcoCity hemsida
Save the planet hemsida

Fredrik Oskarsson Dokumentärfilmare som gjort ”Nuclear Neighbour”
Bautafilms hemsida 
Här finns den kortare versionen av filmen.

Helena Majala och Hanna Halmeenpää, Pro Hanhikivi.
Hälsning till konferensen (på engelska)
Mer information (på finska)

Ida Danielsbacka Nätverket Stop Fennovoima, Helsingfors, Finland
Länk till nätverket

Isabella Katsimenis Ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Presentation 1 (doc)
Presentation 2 (pdf)
Mer information

Johan Anderberg Avdelningsdirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Presentation (pdf)
SSM hemsida

Johan Swahn Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Presentation 1 KBS-metoden (pdf)
Presentation 2 Ansökningsprocessen (pdf)
Presentation 3 Påverkan på människan och miljö (pdf)
MKG:s hemsida

Karin Hårding Docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Saknar presentationen
Mer information

Lea Launokari Kvinnor för Fred, Kyrkslätt, Finland
Presentation (pdf)

Lena Lagerstam Samordnare, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Presentation (pdf)
Detta står nätverket för (pdf)
Bildutställning om nätverket (pdf)

Oleg Bodrov Ordförande i miljöorganisationen Green World, Ryssland
Presentation (pdf)
Mer information
Länkar till fyra filmer från Green World:
Digging our own grave
Baltic Nuclear Triangle
Wasteland
Hanhikivi

Olli Tiainen Climate and Energy Campaigner, Greenpeace Finland
Presentation (pdf)
Greenpeace hemsida

Pirkko Lindberg Författare till bl a boken ”Fukushima för evigt”, Helsingfors, Finland
Här finns en recension

Risto Paltemaa Ledande sakkunnig, Strålsäkerhetscentralens (STUK) avdelning för övervakning av kärnavfall och kärnmaterial
Presentation 1 STUKs granskning av FV (pdf)
Presentation 2 STUKs roll (pdf)
STUK:s hemsida

Thomas B Johansson Professor emeritus, Internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet
Presentation (pdf)
Mer information

Tuomo Huttunen Sakkunnig kärnkraft, Finsk Energiindustri rf, Finland
Presentation 1 Spent fuel (pdf)
Presentation 2 Plan to construct FH1 (pdf)
Finsk Energiindustri hemsida

Ulla Klötzer Kvinnor Mot atomkraft i Finland, Esbo, Finland
Saknar presentationen

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kärnkraft vid Bottenviken? – inbjudan konferens 21-22 maj i Skellefteå

(Uppdaterad 19 maj)

Konferensen_rubrik

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken tillsammans med svenska och finska miljö- organisationer inbjuder alla intresserade i Sverige och i Finland till en konferens i Skellefteå med många kunniga föreläsare, paneldebatter och kultur.

Deltagaravgift & logi
Deltagaravgift 400 SEK. Ungdomar under 20 år 300 SEK. I avgiften ingår hela programmet med all mat och fika.
Logi med frukost i dubbelrum 300 kr/natt och enkelrum 500
kr/natt.

Anmälan
Anmälan gör du här.
Du får ett mail som bekräftar din anmälan och uppgifter om hur du ska betala.
Sista anmälningsdag  är den 7 maj.

Inbjudan  (pdf-fil)

INBJUDAN MED PROGRAM Konferensen KŠrnkr aft vid Bottenviken 26 april 2016-1

 

 

 

 

 

 

 

Program OBS uppdaterad 16 maj!! (pdf-fil)

PROGRAM 16 maj 2016-1

PROGRAM 16 maj 2016-2

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION, INVITATION AND PROGRAM IN ENGLISH (pdf-file)

Engelska INBJUDAN MED PROGRAM Konferensen K ärnkraft vid Bottenviken 26 april 2016-1

Engelska INBJUDAN MED PROGRAM Konferensen K ärnkraft vid Bottenviken 26 april 2016-2

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA pressinformation utskick 16 maj 2016 (pdf-fil)

Finska MEDIA pressmeddelande 16 maj 2016 (pdf-fil)

MEDVERKANDE 16 maj 2016 (pdf-fil)

AFFISCH Konferensen (pdf-fil) 

AFFISCH Konferensen

 

 

 

 

 

 

 

AFFISCH med MEDVERKANDE Konferensen (pdf-fil)

AFFISCH med MEDVERKANDE Konferensen

 

 

 

 

 

 

AFFISCH Konferensen Ann Andrén (pdf-fil) 

AFFISCH Konferensen Ann Andren

 

 

 

 

 

 

Program lördag 21 maj 10.00-22.00 (updaterad 16 maj)

Bokbord med information av medverkande organisationer och föredragshållare

Tjernobyl 30 år och Slutförvaring? Utställning av konstnären och fotografen Ann Andrén om Tjernobylkatastrofen som fortsätter efter 30 år och oavbrutet skördar liv.

Från 10.00 Samling, incheckning och fika

10.30 Inledning
Tomas Marklund, Skellefteå kommun
Lena Lagerstam, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
moderator Stina Oscarson

Bottenviken är en pärla
Hyllningssång framförs av Elisabeth Holmström, Ann-Sofie Persson, Karl-Martin Munter

Vad är det som händer i Pyhäjoki?

11.00 Planerna att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki
Tuomo Huttunen, Finsk Energiindustri
Lena Lagerstam, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Helena Maijala och Hannna Halmenpää Pro Hanhikivi

Lea Launokari, Kvinnor för Fred, Finland
Tomas Marklund, Skellefteå kommun
Jan Nyberg, Luleå kommun

12.00 Lunch i matsalen

13.00 Klimatförändringar i Bottenviken
Professor Agneta Andersson, Umeå Universitet

13.40 Ekologin i Bottenviken – möjliga konsekvenser av ett kärnkraftverk
Docent Karin Hårding, Göteborgs Universitet

14.20 Fika

14.50 Om det finsk-ryska kärnkraftverket Hanhikivi-1
Oleg Bodrov, ordförande Green World, Ryssland
Hanhikivi visning av ny rysk dokumentärfilm, Green World

Kärnavfallsfrågan

15.50 Pyhäjokitango
Bernt Selberg framför ny version av Kärnklyvartangon

16.00 Slutförvar enligt KBS-3-metoden
Johan Swahn, MKG
Risto Paltemaa, STUK

16.45 Ansökningsprocessen – vad händer i Sverige?
Johan Swahn, MKG
Johan Anderberg, SSM

Middag

17.15 Fri tid

18.00 Middag i matsalen

Kulturkväll

19.00 Musik
Elisabeth Holmström, Ann-Sofie Persson och Karl-Martin Munter

19.30 Nya bilder/film från lägret i Pyhäjoki
Ida Danielsbacka, My Leffler m fl

20.00 Musik
Bernt Selberg

20.30 Nuclear Neighbour
Fredrik Oskarsson introducerar sin nya dokumentär-film om kampen i Pyhäjoki som sedan visas. Filmen följs av ett samtal.

Program söndag 22 maj

Kärnavfallsfrågan fortsätter

09.00 Fennovoimas avfallsplaner
Tuomo Huttunen, Finsk Energiindustri
Risto Paltemaa, STUK

09.30 Kärnavfallslagret – så påverkas människor och miljö
Johan Swahn, MKG

Slutförvarets effekter – Vad händer om vi inte bygger det?
Jessica Lindén, Milkas

10.10 Fukushima för evigt
Pirkko Lindberg visar bilder och berättar

10.30 Fika

11.00 Paneldebatt om avfallsfrågan
Tuomo Huttunen, Finsk Energiindustri
Risto Paltemaa, STUK
Johan Swahn, MKG
Miles Goldstick, Milkas
Ulla Klötzer, Kvinnor Mot atomkraft i Finland

12.00 Lunch i matsalen

Framtiden är förnybar!

13.00 Stor potential för energieffektivisering och förnybar energi
Thomas B Johansson, Lunds Universitet

13.45 100 % förnybar el
Olli Tiainen, Greenpeace Finland
Isabella Katsimenis, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Energy in EcoCity
Eero Paloheimo, professor, Finland

14.30 Fika

15.00 Paneldebatt om framtidens energi
Thomas B Johansson, Lunds Universitet
Eero Paloheimo, Finland
Olli Tiainen, Greenpeace Finland
Isabella Katsimenis, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Budskap till Finlands och Sveriges regeringar

15.45 Förslag till uttalande diskuteras

16.00 Avslutning av konferensen


Kontaktpersoner
Jan-Erik Engman jan-erik.engman@telia.com
Elisabeth Holmström elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Lea Launokari lea.launokari@nettilinja.fi

Arrangörer 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Kvinnor för fred i Finland och Kvinnor Mot Atomkraft i Finland.

Stödjer konferensen
Skellefteå kommun, Jordens Vänner i Finland, Jordens Vänner i Sverige, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Naturskyddsföreningen i Västerbottens län, Finlands Naturskyddsförbund rf, Luonto-Liitto (Finnish Nature League), Nätverket Stop Fennovoima m fl.

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Vädjan till energiminister Ibrahim Baylan:

 Hjälp oss bevara Bottenviken fritt från kärnkraft!
Det finska företaget Fennovoima har långt gångna planer på att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki kommun vid Bottenvikens östra strand – mindre än 15 mil från den svenska kusten.

Fennovoima ägs till 34% av Rysslands helstatliga kärnenergi- och kärnvapenkoncern Rosatom,  vilka även ska leverera anläggningen, allt enligt det omfattande konceptet ”build, own, operate” (BOO). Rosatom ska därtill tillhandahålla kärnbränsle i minst tio år, samt stå för en betydande del av finansieringen.

Om den finsk-ryska reaktorn i Pyhäjoki byggs, så går vi i Bottenviksregionen en mycket oviss framtid tillmötes, både vad gäller säkerhet och miljö.

Samtidigt som Putin-regimens Rosatom etablerar sig vid Bottenvikens östra strand, så finns det starka krafter här, på den västra sidan, som arbetar för att Sverige ska närma sig NATO. Om så sker, om båda dessa parallella utvecklingsscenarier tillåts bli verklighet, då lämnar denna nordliga landsända sin idag närmast unika stabilitet – och går ut på säkerhetspolitisk svag is.

Efter olyckorna i Tjernobyl och Fukushima kan ingen ha undgått att bli djupt medveten om att kärnkraft för med sig risk för stor miljökatastrof; Det oförutsedda kan ske och den mänskliga faktorn går aldrig helt att bygga bort.

Men även om det värsta inte inträffar, så innebär etableringen av ett kärnkraftverk en enorm miljöstress också vid sk normal drift, pga utsläpp av lågradioaktiva ämnen och stora mängder uppvärmt kylvatten.

Fennovoima hävdar att utsläppen ligger under de idag gällande gränsvärdena, men svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) framförde, i samband med MKB-förfarandet 2014, kritik, då de konstaterar att utsläppen under normaldrift förväntas bli högre än från befintliga reaktorer i Finland. Man skriver: ”SSM är förvånad över denna tillsynes låga ambitionsnivå och ifrågasätter om det är förenligt med tillämpningen av bästa möjliga teknik (BAT) för att begränsa utsläppen enligt artikel 3, punkt 3 i Helsingforskonventionen.”  Fennovoimas ”låga ambitionsnivå”!

De enorma mängderna kylvatten som krävs för att kyla reaktor och mellanlager, medför en kraftig uppvärmning av havsvattnet. Två tredjedelar av anläggningens totala värmeeffekt spolas ut via kylvattnet, dvs att 2000 MW kommer att värma Bottenviken! Vilken påverkan detta storskaliga miljöexperiment kan komma att få på vårt lilla innanhavs ekosystem, det ser vi kanske inte ett tydligt facit på förrän om flera årtionden.

Och Fennovoima satsar på denna föråldrade, dyra och farliga energiteknik – nu! I en tid när de förnybara och miljövänliga energilösningarna går från klarhet till klarhet; Den tekniska utvecklingen sker i ett tempo som få kunde förutse för några år sedan, och den förnybara elens kostnader sjunker stadigt.

Finska strålsäkerhetsmyndighetens Erkki Ilus skriver i sin doktorsavhandling (STUK A-238, s344) att: ”/../ när man väljer områden för ev. kompletterande kärnkraftverk, så är en ståndpunkt att koncentrera alla utsläpp till tidigare belastade områden och därigenom skydda jungfruliga områden (”save virgin areas”) Ett mjukt alternativ för den marina miljön vore onekligen att utnyttja de ”huge amount of waste heat” på land, exv. för fjärrvärme.”
Bottenviken är sannerligen ett ”jungfruligt område”väl värt att skydda. 

Vi är många, många – privatpersoner, politiker, forskare och organisationer – som oroar oss över de oacceptabla miljö- och säkerhetsrisker som följer med en finsk-rysk kärnkraftsetablering vid vårt sköra, lilla innanhav. Denna oro manifesterar sig på flera olika sätt, inte minst via de, till dags dato,  11 Norrlandskommuner som tydligt sagt Nej till kärnkraft vid Bottenviken: Övertorneå, Kalix, Överkalix, Boden, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Örnsköldsvik. Härnösand, Timrå och Sundsvall.

De finsk-ryska kärnkraftsplanerna är långt framskridna – men än finns tid att agera! Företaget Fennovoimas ansökan om byggnadstillstånd för reaktor Hanhikivi 1 har ännu inte avgjorts, och den finska regeringen väntas ta beslut i frågan tidigast i slutet av 2017.

Bottenviken är Sveriges och Finlands gemensamma innanhav, och därmed en angelägenhet och ett ansvar för allmänhet och politiker på båda sidor.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken vädjar härmed till dig, energiminister Ibrahim Baylan, att med kraft verka för att ömtåliga Bottenviken bevaras fritt från kärnkraft.

Vänligen,
Elisabeth Holmström, Robertsfors
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Erik Danielsson, Umeå
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Seiko Matsuda, Boliden
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Mattias Nilsson, Umeå
Jordens Vänner i Umeå

Susanne Hoffman, Umeå
Styrelseled. Naturskyddsföreningen i Umeå.

Dela gärna vidareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn