Nyhetsbrev 31 maj 2019

bild1
Utanför Finlands riksdag. Från vänster Riitta Wahlström (från Helsingfors), Seiko Matsuda, Bernt Selberg, Lena Lagerstam, Per Holmqvist och Elisabeth Holmström. Maj 2019.
HELSINGFORSRESAN

Nu har vi fem från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kommit hem från vår resa till Helsingfors för att besöka de som är viktiga i beslutsprocessen om kärnkraftverket i Pyhäjoki ska få byggas. Vi som reste var Elisabeth Holmström från Robertsfors, Seiko Matsuda från Boliden, Per Holmqvist från Piteå samt Bernt Selberg och Lena Lagerstam från Morjärv.

Vi besökte Strålsäkerhetscentralen STUK, Arbets- och näringsministeriet och Finlands riksdag i Helsingfors och överlämnade uppropet som är riktat till Finlands president, regering och riksdag. Till uppropet hör en lista på de 21 svenska kommuner som motsätter sig byggandet av kärnkraftverk vid Bottenviken. Till Finlands riksdag överlämnades dessutom 10 000 nya namnunderskrifter för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken som komplement till de 25 000 namn som nätverket lämnat till riksdagen redan 2014.

Alla besöken gjordes tillsammans med en internationell grupp av representanter för organisationer med stor kunskap i kärnkraftsfrågan från Ryssland, Vitryssland, Tyskland, Belgien, Sverige och Finland. Dessutom överräckte under besöken de finska initiativtagarna till en internationell petition mot den kärnkraftspoli-tik som Finland driver och som har undertecknats av 170 organisationer/ grupper från 79 länder.

bild2
Utanför Finlands riksdag. Manifestation på trappan med de flesta deltagarna från hela den internationella gruppen. Maj 2019.

Måndag den 20 maj besökte vi Strålsäkerhetscentralen STUK och blev väl emottagna av Kirsi Alm-Lytz, direktör vid avdelningen Övervakning av kärnkraftverk, Tapani Virolainen, biträdande direktör, Jussi Heinonen, direktör vid avdelningen Kontroll av kärnavfall och kärnmaterial och Risto Isaksson, kom-munikationsspecialist. Vi fick möjlighet att presentera vårt budskap och ställa frågor om säkerhet och slutförvaring. Slutligen fick vi besked att vi kan skicka våra frågor skriftligt med e-post till STUK. Så nu kan vi bara hoppas få svar på de frågor som vi länge ställt och aldrig fått svar på.

Tisdag den 21 maj började tidigt med besök på Arbets- och näringsministeriet. Här träffade vi Jorma Aurela, chefsingenjör, Kärnsäkerhet, och de två juristerna Outi Slant och Leena Mäkipää. Vi fick gott om tid att föra fram vårt budskap och ta upp frågor.

bild3
Vid statyn Tre smeder. Jan Strömdahl från Folkkampanjen med ”Don´t nuke the climate”. Maj 2019.

Vi besökte därefter riksdagshuset där vi fått tid för en audiens i 45 minuter hos riksdagens partigrupper. De som kom till audiensen representerade Socialdemokratiska partiet, Centerpartiets riksdagsgrupp, Svenska riksdagsgruppen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp samt Kristdemokratiska riksdagsgruppen.

Till riksdagen överlämnades uppropet med listan på de 21 svenska kommunerna som tagit avstånd till byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Därefter överlämnades de 10 000 nya namnunderskrifterna för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken samlade i en svart låda. De kompletterar de 25 000 namnunderskrifterna som överlämnade till Finlands riksdag i december 2014. Partirepresentanterna fick även ett informationsblad om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Som en tyst manifestation avslutades vårt samlade budskap med att Seiko Matsuda från Japan lade ut sina skämmande bilder från den katastrof som pågår i Fukushima på golvet framför partirepresentanterna.

bild4
Utanför Finlands riksdag. Seiko Matsuda med ”Save the last Nuclear Zone in Europe”. Maj 2019.

Sammanfattningsvis känns det bra att vi har gjort resan och vi hoppas att den kommer att få betydelse i det fortsatta arbetet för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Minnesanteckningar från resan, Lena Lagerstam.

Bifogar uppropet och följebrevet som överlämnades.

NAMNINSAMLINGARNA FORTSÄTTER!

Fortsätt samla namn överallt och i alla sammanhang – namninsamlingarna kommer att pågå till kärnkraftverket är stoppat!

Bifogar namnlistan på svenska, den finns också på finska och engelska.

Här är länken till namninsamlingen som finns på nätet!

ALMEDALEN 2 OCH 3 JULI

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen är värd för tre seminarier på Syregården, Hamnplan 4, under årets Almedalsvecka i Visby.

2/7 12-12.50 Varför inte kärnvapen? Medverkande: Pierre Schori, Gunnar Westberg, SLMK, My Leffler, moderator, FMKK.

3/7 13-13.50 Kan kärnkraften rädda klimatet? Medverkande: Tomas Kåberger, CTH, Göran Bryntse, SERO, Lars Broman, FMKK, Jan Strömdahl, moderator, FMKK.

3/7 15-15.50 Hur mycket atomskit tål Bottenviken? Medverkande: Elisabeth Holmström, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Leea Parhiala Jordens Vänner Finland, Jan Strömdahl, Moderator, FMKK.

Mer information finns här.

HÖSTTRÄFF 

Nätverket kommer att inbjuda alla intresserade till en viktig Höstträff – tid och plats för träffen meddelas senare.

INFORMATION KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN

Nätverkets facebook-grupp

Trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Lena Lagerstam
samordnare Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, lena.lagerstam@telia.com

Läs nyhetsbrevet som pdf här.

Dela gärna vidareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0