Nyhetsbrev 22 mars

forelasare_9_mars_2019Vårt sköra Bottenviken – informationsmötet 9 mars

Det blev ett mycket givande informationsmöte i Luleå med viktig ny kunskap som nätverket kommer att kunna använda i det fortsatta arbetet.
Läs här minnesanteckningar och alla
presentationer från informationsmötet:

Upprop till Finlands president, regering och riksdag

Många undertecknade uppropet! Den 6 mars 2019 skickades uppropet om ett kärnkraftsfritt Bottenviken till Finlands riksdagspolitiker. Det har undertecknats av ett stort antal svenska organisationer, föreningar, kommuner och politiker. Då Finland går till val den 14 april så kommer representanter för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken överlämna uppropet till den nya riksdagen den 21 maj vid en planerad resa till Helsingfors. Då kommer även ett stort antal namnlistor med namnunderskrifter att överlämnas. Samtidigt med detta kommer ansvarig minister och finska strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) uppvaktas och uppropet att översändas med post till Finlands president.

Den finska internationella petitionen

Den 21 maj kommer även den finska internationella petitionen att överlämnas till riksdagen av representanter från flera länder. I denna uppmanas beslutsfattarna i Finland ”att ompröva alla kärnkraftsprojekt och att allvarligt överväga Miljödomstolens beslut i Sverige innan Onkalo inom en snar framtid öppnas för använt kärnbränsle. Ett land med högteknologiska färdigheter bör investera i genuint hållbara energiproduktionsmetoder, inte kärnkraft”. Petitionen har undertecknats av 162 organisationer / rörelser / sektioner/ grupper från 77 länder runt om i världen! Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har undertecknat petitionen.

VIKTIGT att fortsätta samla namn!

Fortsätt samla namn överallt och i alla sammanhang – namninsamlingarna kommer att pågå till kärnkraftverket är stoppat! Bifogar namnlistan på svenska, den finns också på finska och engelska.

Läs det hela nyhetsbrevet här.

Dela gärna vidareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0