Kategoriarkiv: Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pressmeddelande efter kärnkraftsfrias ministerbesök kl. 10.00 den 15 januari 2018
Vi är nöjda efter mötet med miljöminister Karolina Skog. Vi fick berätta om vår djupa oro och dela med oss av vår kunskap och vi fick en känsla att hon lyssnade och tog till sig av argumenten. Lena Lagerstam andas ut efter en hektisk förmiddag i departementskvarteren runt Rosenbad.

De åtta som var med på ministerträffen är bekymrade över säkerhetsfrågorna nu när det är så stora ryska intressen inblandade. Gruppen känner att nästa träff måste vara hos utrikesminister Margot Wallström och en träff med Peter Hultqvist. Efter dagens träff fick gruppen klart för sig att miljöministern tycker att den svenska kritiken mot kärnkraftverket från organisationer, privatpersoner och myndigheter kommit fram tydligt till finska beslutsfattare i Esbo-samrådet.

Nu väntar vi med spänning på miljöministerns skriftliga svar på de tolv frågor vi lämnade över. Vi är nöjda med denna första kontakt. Nu gäller det att vi hjälps åt att driva frågan och övertyga finska beslutsfattare om det vansinniga med att placera nya ryskbyggda kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenvikens strand”, säger Elisabeth Holmström som rest ända från Robertsfors för att träffa vår svenska miljöminister.

Övriga representanter från Kärnkraftsfritt Bottenviken och med på bilden är från vänster: Lena Lagerstam 072-235 25 67; Per Holmqvist 070-362 30 18; Karolina Skog minister; Erik Danielsson 070-338 99 13; Inger Raaby 073-020 99 09; Lotta Broman 070-032 55 76; Seiko Matsuda 070-573 71 73; Elisabeth Holmström 070-335 96 30; Ulf Gustafsson 073-072 04 72.

Konferensen blev mycket lyckad!

konferens-karnkraftsfritt-skelleftea-IMG_8868


Den stora internationella konferensen i Skellefteå blev mycket lyckad. Det var ett hundratal deltagare som samlades kring de livsviktiga frågorna som planerna att bygga ett kärnkraftverk vid Bottenviken, slutförvar av kärnavfall och möjligheterna med förnybar energi.

Stämningen var inspirerande och livlig – vi har absolut inte gett upp kampen. Konferensen gav viktig kunskap och många nya kontakter, idéer och inspiration. En rad kunniga föreläsare från universitet, myndigheter och miljöorganisationer kom från Sverige, Finland och Ryssland. Kulturen var också en viktig del på konferensen med musik, film, bild, ord och berättelser. Deltagarna kom från olika håll och alla engagerade samtal och diskussioner kommer att få stor betydelse framöver i kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Internationell samverkan är av stor betydelse för att stoppa kärnkraftverk som får stora effekter oberoende av nationsgränser.

Vid konferensen antogs ett uttalande som har undertecknats av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och de organisationer som arrangerade konferensen. Uttalandet tillsammans med en beskrivande bakgrundstext skickades den 30 maj 2016 till Sveriges och Finlands regeringar. En kopia har sänds till Rysslands ambassad i Stockholm för vidarebefordran till Rysslands regering.

UTTALANDE från konferensen KÄRNKRAFT VID BOTTENVIKEN 30 maj 2016 (pdf)

STATEMENT to the governments of Finland and Sweden May 30th 2016 (pdf)

Pressmeddelande 2 juni 2016 (pdf)


Personliga minnesanteckningar från konferensen

Minnesanteckningar från konferensen Lena Lagerstam 29 maj 2016 (pdf)

Presentationer och kontaktinformation

Agneta Andersson Professor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå Universitet
Presentation (pdf)
Mer information 

Eero Paloheimo Designer, författare, universitetsprofessor, tidigare politiker, Finland
Presentation (pdf)
EcoCity hemsida
Save the planet hemsida

Fredrik Oskarsson Dokumentärfilmare som gjort ”Nuclear Neighbour”
Bautafilms hemsida 
Här finns den kortare versionen av filmen.

Helena Majala och Hanna Halmeenpää, Pro Hanhikivi.
Hälsning till konferensen (på engelska)
Mer information (på finska)

Ida Danielsbacka Nätverket Stop Fennovoima, Helsingfors, Finland
Länk till nätverket

Isabella Katsimenis Ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Presentation 1 (doc)
Presentation 2 (pdf)
Mer information

Johan Anderberg Avdelningsdirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Presentation (pdf)
SSM hemsida

Johan Swahn Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Presentation 1 KBS-metoden (pdf)
Presentation 2 Ansökningsprocessen (pdf)
Presentation 3 Påverkan på människan och miljö (pdf)
MKG:s hemsida

Karin Hårding Docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Saknar presentationen
Mer information

Lea Launokari Kvinnor för Fred, Kyrkslätt, Finland
Presentation (pdf)

Lena Lagerstam Samordnare, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Presentation (pdf)
Detta står nätverket för (pdf)
Bildutställning om nätverket (pdf)

Oleg Bodrov Ordförande i miljöorganisationen Green World, Ryssland
Presentation (pdf)
Mer information
Länkar till fyra filmer från Green World:
Digging our own grave
Baltic Nuclear Triangle
Wasteland
Hanhikivi

Olli Tiainen Climate and Energy Campaigner, Greenpeace Finland
Presentation (pdf)
Greenpeace hemsida

Pirkko Lindberg Författare till bl a boken ”Fukushima för evigt”, Helsingfors, Finland
Här finns en recension

Risto Paltemaa Ledande sakkunnig, Strålsäkerhetscentralens (STUK) avdelning för övervakning av kärnavfall och kärnmaterial
Presentation 1 STUKs granskning av FV (pdf)
Presentation 2 STUKs roll (pdf)
STUK:s hemsida

Thomas B Johansson Professor emeritus, Internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet
Presentation (pdf)
Mer information

Tuomo Huttunen Sakkunnig kärnkraft, Finsk Energiindustri rf, Finland
Presentation 1 Spent fuel (pdf)
Presentation 2 Plan to construct FH1 (pdf)
Finsk Energiindustri hemsida

Ulla Klötzer Kvinnor Mot atomkraft i Finland, Esbo, Finland
Saknar presentationen

Mötet med Fennovoima

Bild2RaahePressmeddelande 22 mars 2015

Fredag den 20 mars åkte Per Holmqvist, Kärnkraftsfritt Bottenviken och Jan Nyberg gruppledare i Miljöpartiet Luleå tillsammans med representanter från Fennovoima och Rosatom i två bussar mellan Uleåborg och Raahe. De är alla inbjudna av Barents Press Annual Meeting. För att ge de Kärnkraftsfria en röst åkte Jan N i den ena bussen och Per H i den andra.
Det var tänkt att det skulle bli ett samtal om Fennovoimas planer för Hanhikiviudden.. Allt detta dessutom inför Barentsregionens samlade press med 160 journalister från Ryssland, Finland, Sverige och Norge.

Per Holmqvist från Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå var laddad. Han hade klippt och klistrat och tagit tid för att hans inledningsanförande skulle rymmas inom de 10 minuter som var direktivet. Efter inledningen skulle det ställas frågor och bli ett samtal. Så var det tänkt, men så blev det inte.

Säljmöte för rysk kärnkraft!
–  Är det här ett säljmöte för rysk kärnkraft? Är ni i publiken investerare som planerar att bli delägare i Fennovoima och deras planerade kärnkraftreaktor på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun. Ni borde vara kunskapstörstande nyfikna kritiska jouarnalister. Men ni bara sitter här och sväljer all kärnkraftspropaganda. Jag är fruktansvärt besviken och upprörd…!

Rösten sviker och hela kroppen darrar för Per när han tar upp sitt förberedda manus som han  skulle ha presenterat i bussen. Han har just rest sig från sin plats i publiken, gått upp på scen och tagit mikrofonen ur handen på Fennovoimas informatör, och börjat prata utan att begära ordet.
Orsaken till Pers upprördhet är att det planerade programmet med 10 minuters anföranden och samtal i bussen gått överstyr. Representanten från Fennovoima, dess utvecklingschef Juha Miikulainen, hade tagit hela 1 timme och 10 minuter av bussresan för att sitta och läsa högt ur Kärnkraftsbolagets propagandaroschyr. När Per fick mikrofonen i bussen hann han bara presentera sig, sedan var bussresan över och det var dags för studiebesök på SSAB:s.

Efter studiebesöket var det kaffepaus i Raahe. Under kaffepausen gick Fennovoimas kvinnliga informatör upp på en tillfälligt uppbyggd scen och började med Fennovoimas kärnkraftfspropaganda del 2. Det var i detta läge som Pers upprördhet blev för stark och han gick upp på scen och talade till den samlade pressen utan finnas med som programpunkt. Han frågade om han fick läsa det tal han förberett och som  avbrutits under bussresan. Nickningarna tolkades som ett ”Ja”.

– Det sorgliga med hela situationen var att vi inte fick igång en dialog och svar på de frågor som ställts sedan projektet startade 2007.

  • Hur tänker Fennovoima lösa slutförvaringen av det högaktiva radioaktiva avfallet i evig framtid. Tänker de skriva avtal med våra barnbarnsbarn, och hur fixar de i så fall ett sånt? Vem betalar räkningen om 100 år – är det Fennovoima? Finlands tänkta slutförvar  ”Posiva” är ju dessutom redan fylld med avfall kärnkraftverken i Lovisa och Olkilouto. Fennovoima måste hitta en säker teknik och en en helt ny plats för sitt förvars.
  • Varför har ni inte svarat på våra och alla andras kritiska frågor runt er MKB – Miljökonsekvensbeskrivining. Har ni några svar?

Per Holmqvist tycker ändå det var bra att han fått vara med på detta möte, och tagit utrymme och peka på all propaganda.

– Det är en skam att  finsk media slickar makthavarna istället för att hålla avstånd och ställa de kritiska frågorna. Det är väl inte hopp om förändring heller. För på lördagkvällen bjuder Fennovoima den samlade Barents press på supé. Då blir det väl mer högläsning i säljbroschyrerna. Men på denna middag är inte Jan och jag med och blir uppröra. Det ryktas att i alla fall de svenska journalisterna ska betala maten själva. Så det finns en strimma hopp.
Trist med Finland bara, då frågan om kärnkraften skulle behöva diskuteras mycket mer inför riksdagsvalet den 19 april, avslutar Per

Jan Nyberg gruppledare för Miljöpartiet i Luleå inflikar avslutningsvis.
–  Det var bra att vi blev inbjudna till denna Barents Press Annual Meeting. Tyvärr så bekräftades det finsk-ryska kärnkraftsbolaget Fennovoimas starka ställning i det finska samhället. Jag är glad att Per sade ifrån på det sätt han gjorde.

Var rädd om Bottenviken, vårt sköra innanhav. Snälla!

Pressmeddelande 19 mars 2015

Fredag den 20 mars åker Per Holmqvist Kärnkraftsfritt Bottenviken och Jan Nyberg Miljöpartiet i Luleå tillsammans med representanter från Fennovoima och Rosatom i två bussar mellan Uleåborg och Raahe. De är alla inbjudna av Barents Press Annual Meeting.

cropped-Karnkraftsfritt-Bottenviken-logo.jpg

– Det var just ovanför Sundsvall, en sån där dimmig kylig morgon i mars. Det tidiga planet från Arlanda fortsatte att flyga i riktning mot Finlands norra kustområde istället för att svänga av mot Luleå. Tio minuter senare störtade morgonplanet från Arlanda med ursprungsdestination Luleå, med full kraft in i den byggnad som kontrollerar driften vid den enda reaktor som finns på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun.

Med de orden inleder Per Holmqvist från Kärnkraftsfritt Bottenviken sitt anförande. Han är inbjuden till Barents Press Annual Meeting som i år arrangeras av finska journalister. Talet hålls på den inhyrda buss som transporterar journalister och representanter från Rosatom och Fennovoima från Uleåborg till ett studiebesök på det av SSAB nyss inhandlade stålverket i Raahe. I en annan buss åker Jan Nyberg från Miljöpartiet. De två ska representera den samlade folkrörelsen för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken.

– Det känns som att vi är ett alibi för att journalisterna ska kunna säga att de fanns representanter från ”andra sidan” när de besöker SSAB:s finska anläggning och bjuds på lördagssupé av Fennovoima, konspirerar Per Holmqvist.

– SSAB ”blev ju med Kärnkraftverk” när de förra året involverade den finska ståljätten Rautaruukki i sin koncern. SSAB-ledningen verkade uppriktigt förvånade när det stod klart att det i köpet ingick lite drygt 3% av aktierna i Fennovoima. Därmed har alltså andelar och ansvar för allt som i framtiden kan hända med det planerade ryska kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun.
Men det är sånt vi får fråga vid fredagens studiebesök på SSAB i Raahe.

– Är SSAB och gubbarna i dess ledning verkligen beredd att ta det fulla kostnadsansvaret om mitt tänkta scenario med en terrorattack mot ”ryska intressen utomlands” blir verklighet. Eller tänker SSAB att det som i dagens Fukushima är skattebetalarna som ska stå för uppröjningsarbetet, både ekonomiskt och mänskligt?

– Hur tänker SSAB lösa slutförveringen av det högaktiva radioaktiva avfallet i evig framtid. Tänker de skriva avtal med våra barnbarnsbarn, och hur fixar de i så fall ett sånt? Vem betalar räkningen om 100 år – är det SSAB?

I dessa och andra livsviktiga frågor vill jag att de arrangerande journalisterna ska börja gräva!
Förresten så betalar Jan och jag maten själva! avslutar Per Holmqvist

Per Holmqvist
Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå
+46 70 362 30 18

Pressmeddelande: Manifestation på Fukushimadagen utanför Finlands och Japans Ambassader i Stockholm

cropped-Karnkraftsfritt-Bottenviken-logo.jpg2015-03-09

– Hur kan finska myndigheter ge Fennovoima tillstånd att  tvångsinlösa mark och att börja avverka skog för det planerade kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun? Inget bygglov är beviljat och det finns heller ingen godkänd ”MKB” – Miljökonsekvensbeskrivning för bygget. Trots detta har Fennovoima börjat hugga ner träden i det skyddade Natura 2000-området på den låglänta Hanhikiviudden.

Lena Lagerstam som ägnar mer än hela sin vakna tid åt kampen för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken är upprörd . På onsdag den 11 mars samlas hon och ett antal medlemmar i Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken från Kalix, Piteå, Skellefteå och Umeå utanför Finlands och Japans Ambassader på Gärdet i Stockholm. Där träffar de representanter för Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen, Klimataktion, Naturskyddsföreningen m.fl.

– Vi ska värdigt manifestera på 4-årsdagen för att påminna om kärnkraftskatastroferna i Fukushima i Japan och alla som drabbats av dem. Men vi ska också visa hur upprörda vi är över Fennovoimas planer och den finska tillståndsprocessen, säger Lena

I början av december förra året, var Lena Lagerstam, tillsammans med  Elisabeth Holmström, Kristina Berg och Per Holmqvist i Helsingfors och uppvaktade Finlands Strålskyddsmyndighet STUK, Näringsministeriet och Riksdag.

Omröstningen i Riksdagen den 5 december 2014 gick inte som vi önskat, därför uppvaktar nätverket Finska Ambassaden på onsdag.

–  Vid besöket på STUK i december fick vi reda på att Fennovoima kan beviljas bygglov utan att presentera godkända planer för avfallshanteringen. Först efter två års byggande ska Fennovoima visa på en säker avfallsplan och hur den ska finansieras. Är  vårt östra grannland en bananrepublik eller är det rädslan för Putins pojkar på Rosatom som är anledningen till denna rättsosäkra process? undrar Per Holmqvist aktiv vid nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå.

– När vi träffar ambassadören vill jag veta hur finska myndigheter kan bevilja tillstånd utan godkända och finansierade avfallsplaner för det som skulle bli ett monument över en livsfarlig teknologi, förklarar Per.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har tillsammans med Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bjudit in alla organisationer i landet som är för en kärnkraftsfri framtid att delta i Manifestationen vid Ambassaderna på onsdag. Vi har också uppmanat dem att skriva brev och uttalanden som vi kan lämna över till både Japans och Finlands Ambassader.

Hålltider 11 mars: kl 11.00 – samling på Gärdet vid Ambassaderna, Gärdesgatan 11.

Kl. 12.30 överlämnas en skrivelse till Japans Ambassad.

Kl. 13.30 träffar 5 personer från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen finska ambassadören inne på Ambassaden.

OBS! Vill ni på media följa med in på Ambassaden behöver Ni söka tillstånd!

Kontakta gärna någon av oss:
Lena Lagerstam
+46 72 235 25 67

Per Holmqvist
+46 70 362 30 18

Seiko Matsuda
+46 70-573 71 73

Jan Strömdahl
+46 70-438 88 41