Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev

Välkomna till Höstträff i Robertsfors 26 november klockan 10 – 16.00

NYHETSBREV 15 november 2016

Välkomna till en viktig och trevlig höstträff med aktuell information, manifestation, planering av det fortsatta arbetet, sång och musik med mera.
Plats: Centrumhusets Gillestuga i Robertsfors
Tid: Lördag den 26 november kl 10.00 – 16.00.

Syftet är
1) att nätverksmedlemmarna ska ges möjlighet att träffas, trots att de geografiska avstånden är stora,
2) vi informerar om det aktuella läget för Fennovoimas kärnkraftsprojekt och
3) planerar det kommande arbete för att bevara Bottenviksregionen fri från kärnkraft. Därtill
4) strävar vi efter att vid varje träff öka våra kunskaper kring t ex förnybar energi, kärnavfallshantering mm.
Information: Elisabeth Holmström tel 070-335 96 30
Anmälan för lunch och fika (120 kr/p) senast 22/11 till eh@kvarken.se

Preliminärt program
Från 09.30 finns det fika 10.00
Inledning och aktuell information
11.00 Lunch
12.00 Torgmöte med tal och musik
13.00 Föredrag om förnybar energi
13.30 Fika och samtal
13.45 Planering och diskussion om hur vi går vidare
16.00 Mötet avslutas
Välkomna!
Mötet är öppet för alla intresserade och vi hoppas att arrangemanget kommer att besökas av såväl de som länge varit aktiva i nätverket som de som nyligen börjat intressera sig för frågor om kärnkraft vid Bottenviken och framtidens energiförsörjning Arrangörer: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken i samarbete med Studiefrämjandet

VIKTIGT skicka synpunkter i Esbo-samråd om slutförvaring!
Nu har svenska myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet  möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget till svenska Naturvårdsverket senast den 16 november 2016. Du hinner fortfarande! [—]

Läs hela nyhetsbrev här

 

Nyhetsbrev 11 oktober 2016

NU VIKTIGT

Skicka synpunkter i Esbo-samråd om slutförvaring!

Det är aktuellt med ett samråd om en inkapslingsanläggning och ett slutförvar av använt kärnbränsle från kärnkraftverket i Pyhäjoki. Två alternativa platser studeras dels i Pyhäjoki och dels i Eurajoki. I samrådshandlingarna anges att platsen ska bestämmas senast på 2040-talet. Slutförvaringen beräknas börja tidigast på 2090-talet och pågå i 100 år.

Finland och nu Fennovoima planerar att använda den svenska KBS-3-metoden, med ett slutförvar i berggrunden i ofattbara 100 000 år, trots att Sverige inte efter mer än 40 års forskning beslutat godkänna – eller avslå – samma metod. Det är omöjligt att garantera säkerheten – ingen vet vilka radioaktiva läckage det kan bli.

Enligt Fennovoimas MKB för kärnkraftverket ska det använda kärnbränslet mellanlagras intill Bottenvikens strand från driftsstarten år 2024 till 2150. Mellanlagringen på den låglänta udden Hanhikivi innebär en extremt allvarlig risk.

Enligt Esbo-konventionen kan grannländer lämna synpunkter på planerade projekt som kan leda till betydande miljöpåverkan på miljö och människor i det egna landet.

Nu har svenska myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget till svenska Naturvårdsverket senast den 16 november 2016.

Viktigt att vi använder denna möjlighet att lämna synpunkter – vi måste nu göra allt för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Här är länken till Naturvårdsverkets hemsida där mer information och underlaget finns.

OBS Byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen saknas

Fortfarande finns förutsättningar att avstyra vansinnesprojektet med ett finsk-ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenviken. Då Fennovoima fortfarande saknar byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen för den planerade kärnreaktorn Hanhikivi 1. Den finska regeringen uppger att de beräknar ta beslut tidigast 2018.

Trots att beslut saknas har mycket omfattande arbeten sedan flera år tillbaka pågått på Hanhikivi, med bl a vägbyggen, utfyllnad, kringbyggnader och på senaste tiden också muddring.

Läs hela nyhetsbrev här.

Nyhetsbrev 28 september 2016

För ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Fortfarande finns förutsättningar att avstyra vansinnesprojektet med ett finsk-ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenviken. Men nu måste vi samla det svenska motståndet för ett fortsatt kärnkraftsfritt Bottenviken.

Byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen saknas

Fennvoima OY saknar fortfarande byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen för den planerade kärnreaktorn Hanhikivi 1. Den finska regeringen uppger att de beräknar ta beslut i slutet av 2017 eller tidigt 2018. Trots detta har mycket om-fattande arbeten sedan flera år tillbaka pågått på Hanhikivi, med bl a vägbyg-gen, utfyllnad och kringbyggnader.

Kraftig finsk oro

Under augusti 2016 har flera tunga instanser i Finland framfört sin oro och kritik rörande Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Men vi vet inte om detta får någon be-tydelse för tillståndsbeslutet.

I ett protokoll från finska strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) som redovisades i finsk media i augusti 2016 uttrycker STUK sin oro över att säkerhetsfrågor inte har högsta prioritet i företaget. Myndigheten är också bekymrad över den ringa kärnkraftskompetensen i bolagets ledningsgrupp och att anställda på kärn-kraftsverksbygget i Pyhäjoki har utsatts för påtryckningar. […]

Läs hela brevet här (pdf-fil)

Välkomna på Vårträff i Umeå 9 maj

Aldrig ger vi upp
ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

DSC_0216
Vi fortsätter kämpa!
Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett förändrat säkerhetsläge. Vi kan inte acceptera det!

Välkomna på Vårträff i Umeå 9 maj
Vi inbjuder alla intresserade till en Vårträff i Umeå lördag den 9 maj. Syftet med träffen är att väcka debatt och påverka, öka kunskapen om kärnkraften och engagera fler i arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs på Hanhikivi i Pyhäjoki på finska sidan Bottenviken. Vårträffen blir ett viktigt arbetsmöte för att diskutera den fortsatta kampen för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Programmet börjar med att vi träffas på Miljöcaféet som ligger centralt i Umeå. Efter lunch går vi gemensamt till manifestationen på Rådhustorget som förhoppningsvis blir en massiv protest som når fram till både finska beslutsfattare och allmänheten i Finland. Efter manifestationen går vi tillbaks till Miljöcaféet för att lyssna på författaren Pirkko Lindberg som berättar om sin nyutgivna bok ”Fukushima för evigt”. Det kommer att bli flera musikinslag under träffen.

Lokal: Miljöcaféet, Kungsgatan 101
Fika och mat: Kommer att säljas till självkostnadspris
Anmälan: Till Studiefrämjandet i Umeå, 090-13 57 00, umea@studieframjandet.se

 • Preliminärt program:
 • 10:00 Samling och fika
  Aktuell information om situationen i Finland och om nätverkets kamp
 • 11:30 Lunch
 • 12:30 Manifestation på Rådhustorget
 • 13:30 Öppet seminarium med Pirkko Lindberg om hennes nya bok ”Fukushima för evigt”
 • 14:30 Diskussion: Hur går vi vidare?
 • Ca 16:00 Avslutning

Arrangörer:
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken i samarbete med Jordens Vänner, Greenpeace, Naturskyddsföreningarna i Västerbotten och Norrbotten, Studiefrämjandet

Lyckad manifestation i Stockholm 11 mars
På Fukushimadagen den 11 mars anordnades en manifestation utanför Finlands och Japans ambassader i Stockholm arrangerad av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen. Det blev en värdig manifestation med ett 50-tal deltagare. Varje timme hedrades de som drabbades i Fukushima med en tyst minut och däremellan hölls många fina tal. Vid manifestationen överlämnades ett brev till finska ambassaden och ett brev till japanska ambassaden båda med en vädjan om att ta lärdom av Fukushima. Breven var undertecknade av ett stort antal organisationer och grupper.

Båda namninsamlingarna fortsätter
Både namninsamlingen på nätet och namninsamlingen på namnlistor som påbörjades under 2014 fortsätter. Namnlistan bifogas till Nyhetsbrevet. Här är länken till nätnamninsamlingen http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

Ny namninsamling på Avaaz.org
Den 22 mars startades en ny namninsamling på Avaaz.org som riktas till Finlands President Sauli Niinistö, Finlands premiärminister Alexander Stubb och EU-kommissionen.
https://secure.avaaz.org/en/petition/Sauli_Niinisto_Finlands_President_Stop_the_Nuclear_power_plant_in_Pyhajoki_built_by_Fennovoima/?nbiUIcb

Läget just nu
2 december 2014 kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoima för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten. Men fortfarande oklart om affären blir av. Största ägaren i Fennovoima är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.
5 december 2014 kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till att ge Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor. 11 december 2014 tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken, markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi.
Senaste nytt är att Rysslands ministerråd beviljat Rosatom den finansiering som behövs från landets statsfond. Den ryska staten har avsatt 150 miljarder rubel i projektet. Rosatom ska leverera reaktorn. Det är också klart att det blir ryska entreprenörer som ska bygga byggnader, vägar, anläggningar. Bränslet som ska användas är upparbetat uran som tillverkas i Rosatoms anläggning för kärnvapen
Men allt är inte klart, fortfarande saknas bygglov och byggnadstillstånd. Ansökan om detta ska lämnas in innan den 1 juli 2015. Inga ritningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Den finska regeringen har sagt att byggnadstillstånd för projektet utfärdas först när finska ägandet är mer än 60 %. Trots alla dessa oklarheter så har avverkningar och vägbyggen påbörjats på den värdefulla udden Hanhikivi i Pyhäjoki.

INGEN URANGRUVA VID TORNEÄLVEN
Övertorneå Naturskyddsförening har startat projektet ”Ingen urangruva vid Torneälven” som är ett samarbetsprojekt med finska naturskyddare. Mer om projektet finns på Naturskyddsföreningens hemsida http://overtornea.snf.se/

KONTAKTA nätverkets lokala kontaktpersoner
Överkalix, Kennerth Moberg, 070-842 1713, kennerth.moberg@telia.com
Övertorneå, Hedenäset, Mattias Johansson, 070-209 03 90, bjumis@gmail.com
Övertorneå, Juosengi, Tarja Leinonen , 070-692 46 46, tarja.leinonen@gmail.com
Haparanda, Per Lundbäck, 070-328 4432, per_lundback@telia.com
Kalix, Lena Lagerstam, 072-2352 567, lena.lagerstam@telia.com

Luleå, Christina Morin, 070-864 53 88, cina.morin@telia.com
Luleå, Roger Malmberg, 070-36 48 0 58, rogermalmberg@hotmail.com
Piteå, Per Holmqvist, 070-362 30 18, per@nordansmak.se
Arvidsjaur, Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se
Skellefteå, Seiko Matsuda, 070-573 71 73, seikom@live.jp

Skellefteå, Rolf Granstrand 070-266 87 23, rolf.granstrand@gmail.com
Robertsfors, Elisabeth Holmström, 070-335 96 30, elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Umeå, Erik Danielsson, 070-33 899 13, erdanielsson@gmail.com
Östersund, Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com
Härnösand, Eva Goes, 070-671 0351, eva@goes.se

Sundsvall, Måna Wibron, 076-2833454, mana.wibron@designmmm.nu
Hudiksvall, My Leffler, 0650-334 31, my.leffler@hotmail.com
Näsåker, Lo Högberg, 070-3681974, lo.hogberg@gmail.com
Stockholm, Inger Raaby, i.s.raaby@gmail.com
Stockholm, Anders Forsbom, Anders.Forsbom@sweco.se

Järna, Kristina Berg, bergvilja@gmail.com
Värmland, Liv Jofjell, 0554-210 90, liv.jofjell@googlemail.com

Nyhetsbrev februari 2015

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Vi fortsätter kämpa!

Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett förändrat säkerhetsläge. Vi kan inte acceptera det!

 

Manifestation i Stockholm 11 mars

På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima. Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan. Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Arrangörer:

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Kontaktperson:

Per Holmqvist, 070-362 30 18,


Mer information kommer inom kort!

 

Namninsamlingarna fortsätter

Mer information här.

 

Läget just nu

2 december 2014 kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoima för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten. Men fortfarande oklart om affären blir av. Största ägaren i Fennovoima är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.

5 december 2014 kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till att ge Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor. 11 december 2014 tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken, markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi.

Senaste nytt är att Rysslands ministerråd beviljat Rosatom den finansiering som behövs från landets statsfond. Den ryska staten har avsatt 150 miljarder rubel i projektet. Rosatom ska leverera reaktorn. Det är också klart att det blir ryska entreprenörer som ska bygga byggnader, vägar, anläggningar. Bränslet som ska användas är upparbetat uran som tillverkas i Rosatoms anläggning för kärnvapen

Men allt är inte klart, fortfarande saknas bygglov och en rad tillstånd som måste tas innan den 1 juli 2015. Inga ritningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Den finska regeringen har sagt att byggnadstillstånd för projektet utfärdas först när finska ägandet är mer än 60 % och detta måste uppnås före utgången av juni.

Kontakta nätverkets lokala kontaktpersoner>

Nyhetsbrev december 2014

Vi måste säga NEJ till ett helt oacceptabelt beslut

Den 2 december vandrade vi med tunga steg upp för trapporna till Finlands riksdags-hus i Helsingfors. Vi var fyra från nätverket som överlämnade de 25 000 namnunder-skrifterna för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi träffade partigrupperna i Finlands riksdag och berättade om den stora oro som finns i Sverige för bygget av ett kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken, bl a att sju kommuner i Norrbotten och Västerbotten har utta-lat ett NEJ. Samtidigt överlämnade vi ett uttalande från över 72 svenska organisationer, politiker och företag med en vädjan till alla riksdagsledamöter att rösta NEJ.

Samma dag, den 2 december, kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoi-ma för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten.

Den 5 december kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till Fennovoimas ansökan. Majoriteten av riksdagspolitikerna hade valt att inte lyssna på den kritik och oro som finns i både Finland och Sverige. Fennovoima har fått sitt tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor. Det Fennovoima vars största ägare är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.

Många markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi till Fennovoima, men den 11 december tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken.

Esbokonventionen

Det enda formella sätt som vi svenskar kunnat påverka är genom Esbokonventionen. I april var ett samråd om Fennovoimas MKB och ett stort antal svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner skickade sina kritiska synpunkter. Bland dessa var nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Men MKB:n godkändes utan att någon hänsyn togs till andra länders synpunkter.

Vi fortsätter kämpa!

Planeringen av kärnkraftverket går framåt med stormsteg, men är allt då redan klart? Nej, än fattas bygglov och en rad tillstånd som ska tas innan den 1 juli. Inga rit-ningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Pro Hanhikivi i Pyhäjoki gör ett otroligt arbete och ger inte upp utan kämpar vidare. Under våren är det riksdagsval i Finland och De gröna kommer att driva stoppandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki som en valfråga.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kan inte acceptera beslutet utan vi fortsät-ter kämpa. Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra hela vår framtida livsmiljö och bli ett stort miljöhot med sina risker och radioaktiva utsläpp.

Vilka möjligheter har vi att påverka?

Många har gjort stora insatser för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken fram till riksdagens beslut och nu behöver vi alla en välbehövlig vila under jul- och nyårshelgerna. Sedan måste vi ta nya tag och fundera hur vi kan kämpa vidare.

 1. Hur kan vi sprida frågan och få en allt kraftfullare svensk opinion? Få fler som tar ställning: Kommuner, kommunförbund, organisationer, företag, privatpersoner, riks-dagspolitiker, EU-parlamentariker. Påverka SSAB. Påverka Sveriges regering.
 2. Hur kan vi synas och höras till Finland?
 3. Kan vi få upp frågan i EU-parlamentet?
 4. Kan vi använda Århuskonventionen?
 5. Fler förslag?

Förslag till vad vi ska göra under våren:

 1. Fortsätta båda namninsamlingarna
 2. Manifestationer, möten, seminarier
 3. Samarbeta allt mer med andra organisationer och nätverk
 4. Bojkotta Fortum, Valio m fl
 5. Skrivelser, yttranden
 6. Debattartiklar, insändare
 7. Vad kan vi mer göra?

Aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!

Följ vad som händer på nätverkets facebooksida.

Kontakta nätverkets lokala kontaktpersoner>