Kategoriarkiv: Aktivitet

Aktiviteter som vi eller andra gör.

Utställning på Väven, Umeå

Tjernobyl 30 år och Slutförvaring?
– med ett barnperspektiv

Fotografen och konstnären Ann Andréns utställning om Tjernobyl-katastrofen visas i Väven vån 4, intill Folkets bio, mellan 28 september till 14 oktober. Ann Andrén är idag över 80 år och har skänkt sin utställning till Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen (FMKK).

Utdrag ur Ann Andréns gåvobrev 15 februari 2016:

”Jag reste till Ukraina tillsammans med Ingegerd Björklund två gånger. Första gången besökte vi Endokrinologiska sjukhuset i Kiev, där man opererar barn som efter Tjernobyl har drabbats av sköldkörtelcancer. Andra gången dokumenterade jag Zonen i Tjernobyl, den utbrända staden Pripjat, skolan och lekplatsen”.

Vi visar Ann Andréns utställning om Tjernobylkatastrofen eftersom den fortsätter efter 30 år. Utställningen bygger på Ann Andréns två besök i Tjernobyl med omgivningar och i Kiev. Hennes fotografier och tolkningar av katastrofens omfattning och obönhörliga fortsättning vädjar till vår känsla och besvaras med hårdfakta.

Invigning

Utställningen öppnar onsdagen 28 september. På kvällen kl. 18.00 kommer journalisten och dokumentärfilmaren Bo Levin visa sin film ”Strålande spår” (45 min) på Folkets bio. Efter filmen berättar Bo Levin om filmen och sin bok. Efter det kan det bli fika och samtal med Bo Levin.

Utställningen kommer vara obemannad men kan besökas fritt under Vävens öppettider. SO-lärare med skolklasser och enskilda elever är mycket välkomna. Ingen föranmälan, fritt inträde.

Vi hälsar alla välkomna till denna unika utställning som har och kommer att visas runt om i Sverige. Efter visning i Umeå kommer vandringsutställningen visas på biblioteket i Skellefteå.

Arrangörer i Umeå: Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen (FMKK) och Nätverket för ett kärnkraftsfritt Bottenviken.

Kontaktpersoner för utställningen i Umeå: Erik Danielsson, 070-3389913 och Birgitta Wallin, 070-7407940.

(Inbjudan som pdf-fil)

Konferensen blev mycket lyckad!

konferens-karnkraftsfritt-skelleftea-IMG_8868


Den stora internationella konferensen i Skellefteå blev mycket lyckad. Det var ett hundratal deltagare som samlades kring de livsviktiga frågorna som planerna att bygga ett kärnkraftverk vid Bottenviken, slutförvar av kärnavfall och möjligheterna med förnybar energi.

Stämningen var inspirerande och livlig – vi har absolut inte gett upp kampen. Konferensen gav viktig kunskap och många nya kontakter, idéer och inspiration. En rad kunniga föreläsare från universitet, myndigheter och miljöorganisationer kom från Sverige, Finland och Ryssland. Kulturen var också en viktig del på konferensen med musik, film, bild, ord och berättelser. Deltagarna kom från olika håll och alla engagerade samtal och diskussioner kommer att få stor betydelse framöver i kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Internationell samverkan är av stor betydelse för att stoppa kärnkraftverk som får stora effekter oberoende av nationsgränser.

Vid konferensen antogs ett uttalande som har undertecknats av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och de organisationer som arrangerade konferensen. Uttalandet tillsammans med en beskrivande bakgrundstext skickades den 30 maj 2016 till Sveriges och Finlands regeringar. En kopia har sänds till Rysslands ambassad i Stockholm för vidarebefordran till Rysslands regering.

UTTALANDE från konferensen KÄRNKRAFT VID BOTTENVIKEN 30 maj 2016 (pdf)

STATEMENT to the governments of Finland and Sweden May 30th 2016 (pdf)

Pressmeddelande 2 juni 2016 (pdf)


Personliga minnesanteckningar från konferensen

Minnesanteckningar från konferensen Lena Lagerstam 29 maj 2016 (pdf)

Presentationer och kontaktinformation

Agneta Andersson Professor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå Universitet
Presentation (pdf)
Mer information 

Eero Paloheimo Designer, författare, universitetsprofessor, tidigare politiker, Finland
Presentation (pdf)
EcoCity hemsida
Save the planet hemsida

Fredrik Oskarsson Dokumentärfilmare som gjort ”Nuclear Neighbour”
Bautafilms hemsida 
Här finns den kortare versionen av filmen.

Helena Majala och Hanna Halmeenpää, Pro Hanhikivi.
Hälsning till konferensen (på engelska)
Mer information (på finska)

Ida Danielsbacka Nätverket Stop Fennovoima, Helsingfors, Finland
Länk till nätverket

Isabella Katsimenis Ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Presentation 1 (doc)
Presentation 2 (pdf)
Mer information

Johan Anderberg Avdelningsdirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Presentation (pdf)
SSM hemsida

Johan Swahn Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Presentation 1 KBS-metoden (pdf)
Presentation 2 Ansökningsprocessen (pdf)
Presentation 3 Påverkan på människan och miljö (pdf)
MKG:s hemsida

Karin Hårding Docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Saknar presentationen
Mer information

Lea Launokari Kvinnor för Fred, Kyrkslätt, Finland
Presentation (pdf)

Lena Lagerstam Samordnare, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Presentation (pdf)
Detta står nätverket för (pdf)
Bildutställning om nätverket (pdf)

Oleg Bodrov Ordförande i miljöorganisationen Green World, Ryssland
Presentation (pdf)
Mer information
Länkar till fyra filmer från Green World:
Digging our own grave
Baltic Nuclear Triangle
Wasteland
Hanhikivi

Olli Tiainen Climate and Energy Campaigner, Greenpeace Finland
Presentation (pdf)
Greenpeace hemsida

Pirkko Lindberg Författare till bl a boken ”Fukushima för evigt”, Helsingfors, Finland
Här finns en recension

Risto Paltemaa Ledande sakkunnig, Strålsäkerhetscentralens (STUK) avdelning för övervakning av kärnavfall och kärnmaterial
Presentation 1 STUKs granskning av FV (pdf)
Presentation 2 STUKs roll (pdf)
STUK:s hemsida

Thomas B Johansson Professor emeritus, Internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet
Presentation (pdf)
Mer information

Tuomo Huttunen Sakkunnig kärnkraft, Finsk Energiindustri rf, Finland
Presentation 1 Spent fuel (pdf)
Presentation 2 Plan to construct FH1 (pdf)
Finsk Energiindustri hemsida

Ulla Klötzer Kvinnor Mot atomkraft i Finland, Esbo, Finland
Saknar presentationen

Kärnkraft vid Bottenviken? – inbjudan konferens 21-22 maj i Skellefteå

(Uppdaterad 19 maj)

Konferensen_rubrik

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken tillsammans med svenska och finska miljö- organisationer inbjuder alla intresserade i Sverige och i Finland till en konferens i Skellefteå med många kunniga föreläsare, paneldebatter och kultur.

Deltagaravgift & logi
Deltagaravgift 400 SEK. Ungdomar under 20 år 300 SEK. I avgiften ingår hela programmet med all mat och fika.
Logi med frukost i dubbelrum 300 kr/natt och enkelrum 500
kr/natt.

Anmälan
Anmälan gör du här.
Du får ett mail som bekräftar din anmälan och uppgifter om hur du ska betala.
Sista anmälningsdag  är den 7 maj.

Inbjudan  (pdf-fil)

INBJUDAN MED PROGRAM Konferensen KŠrnkr aft vid Bottenviken 26 april 2016-1

 

 

 

 

 

 

 

Program OBS uppdaterad 16 maj!! (pdf-fil)

PROGRAM 16 maj 2016-1

PROGRAM 16 maj 2016-2

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION, INVITATION AND PROGRAM IN ENGLISH (pdf-file)

Engelska INBJUDAN MED PROGRAM Konferensen K ärnkraft vid Bottenviken 26 april 2016-1

Engelska INBJUDAN MED PROGRAM Konferensen K ärnkraft vid Bottenviken 26 april 2016-2

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA pressinformation utskick 16 maj 2016 (pdf-fil)

Finska MEDIA pressmeddelande 16 maj 2016 (pdf-fil)

MEDVERKANDE 16 maj 2016 (pdf-fil)

AFFISCH Konferensen (pdf-fil) 

AFFISCH Konferensen

 

 

 

 

 

 

 

AFFISCH med MEDVERKANDE Konferensen (pdf-fil)

AFFISCH med MEDVERKANDE Konferensen

 

 

 

 

 

 

AFFISCH Konferensen Ann Andrén (pdf-fil) 

AFFISCH Konferensen Ann Andren

 

 

 

 

 

 

Program lördag 21 maj 10.00-22.00 (updaterad 16 maj)

Bokbord med information av medverkande organisationer och föredragshållare

Tjernobyl 30 år och Slutförvaring? Utställning av konstnären och fotografen Ann Andrén om Tjernobylkatastrofen som fortsätter efter 30 år och oavbrutet skördar liv.

Från 10.00 Samling, incheckning och fika

10.30 Inledning
Tomas Marklund, Skellefteå kommun
Lena Lagerstam, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
moderator Stina Oscarson

Bottenviken är en pärla
Hyllningssång framförs av Elisabeth Holmström, Ann-Sofie Persson, Karl-Martin Munter

Vad är det som händer i Pyhäjoki?

11.00 Planerna att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki
Tuomo Huttunen, Finsk Energiindustri
Lena Lagerstam, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Helena Maijala och Hannna Halmenpää Pro Hanhikivi

Lea Launokari, Kvinnor för Fred, Finland
Tomas Marklund, Skellefteå kommun
Jan Nyberg, Luleå kommun

12.00 Lunch i matsalen

13.00 Klimatförändringar i Bottenviken
Professor Agneta Andersson, Umeå Universitet

13.40 Ekologin i Bottenviken – möjliga konsekvenser av ett kärnkraftverk
Docent Karin Hårding, Göteborgs Universitet

14.20 Fika

14.50 Om det finsk-ryska kärnkraftverket Hanhikivi-1
Oleg Bodrov, ordförande Green World, Ryssland
Hanhikivi visning av ny rysk dokumentärfilm, Green World

Kärnavfallsfrågan

15.50 Pyhäjokitango
Bernt Selberg framför ny version av Kärnklyvartangon

16.00 Slutförvar enligt KBS-3-metoden
Johan Swahn, MKG
Risto Paltemaa, STUK

16.45 Ansökningsprocessen – vad händer i Sverige?
Johan Swahn, MKG
Johan Anderberg, SSM

Middag

17.15 Fri tid

18.00 Middag i matsalen

Kulturkväll

19.00 Musik
Elisabeth Holmström, Ann-Sofie Persson och Karl-Martin Munter

19.30 Nya bilder/film från lägret i Pyhäjoki
Ida Danielsbacka, My Leffler m fl

20.00 Musik
Bernt Selberg

20.30 Nuclear Neighbour
Fredrik Oskarsson introducerar sin nya dokumentär-film om kampen i Pyhäjoki som sedan visas. Filmen följs av ett samtal.

Program söndag 22 maj

Kärnavfallsfrågan fortsätter

09.00 Fennovoimas avfallsplaner
Tuomo Huttunen, Finsk Energiindustri
Risto Paltemaa, STUK

09.30 Kärnavfallslagret – så påverkas människor och miljö
Johan Swahn, MKG

Slutförvarets effekter – Vad händer om vi inte bygger det?
Jessica Lindén, Milkas

10.10 Fukushima för evigt
Pirkko Lindberg visar bilder och berättar

10.30 Fika

11.00 Paneldebatt om avfallsfrågan
Tuomo Huttunen, Finsk Energiindustri
Risto Paltemaa, STUK
Johan Swahn, MKG
Miles Goldstick, Milkas
Ulla Klötzer, Kvinnor Mot atomkraft i Finland

12.00 Lunch i matsalen

Framtiden är förnybar!

13.00 Stor potential för energieffektivisering och förnybar energi
Thomas B Johansson, Lunds Universitet

13.45 100 % förnybar el
Olli Tiainen, Greenpeace Finland
Isabella Katsimenis, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Energy in EcoCity
Eero Paloheimo, professor, Finland

14.30 Fika

15.00 Paneldebatt om framtidens energi
Thomas B Johansson, Lunds Universitet
Eero Paloheimo, Finland
Olli Tiainen, Greenpeace Finland
Isabella Katsimenis, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Budskap till Finlands och Sveriges regeringar

15.45 Förslag till uttalande diskuteras

16.00 Avslutning av konferensen


Kontaktpersoner
Jan-Erik Engman jan-erik.engman@telia.com
Elisabeth Holmström elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Lea Launokari lea.launokari@nettilinja.fi

Arrangörer 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Kvinnor för fred i Finland och Kvinnor Mot Atomkraft i Finland.

Stödjer konferensen
Skellefteå kommun, Jordens Vänner i Finland, Jordens Vänner i Sverige, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Naturskyddsföreningen i Västerbottens län, Finlands Naturskyddsförbund rf, Luonto-Liitto (Finnish Nature League), Nätverket Stop Fennovoima m fl.

Fukushimadagen 11 mars 2016 – aktiviteter och manifestationer

VI MÅSTE TA LÄRDOM AV FUKUSHIMA

Fredag 11 mars är det 5 år sedan kärnkraftskatastrofen i Fukushima

Vid Fukushima Daiichi kärnkraftverk i Japan inträffade den högst osannolika katastrofen den 11 mars 2011. Då skedde tre reaktorhärdsmältor och vi kunde alla följa hur reaktorbyggnaderna exploderade en efter en. Hundratusentals människor drabbades. Det är områdets medborgare som nu tvingas leva med den orättvisan att ha förlorat allt i en kärnkraftskatastrof som de inte var ansvariga för. Katastrofen i Fukushima är en allvarlig varning om kärnkraftens farlighet och risker. Vid alla världens kärnkraftverk kan mänskliga fel, naturkatastrofer, terror eller krig orsaka en katastrof. Fem år efter Fukushima pågår katastrofen och det är oklart hur man ska kunna upprätthålla säkerheten vid kärnkraftverket. Det är fortfarande oklart hur man ska kunna avveckla anläggningen. Runt Fukushima har man samlat radioaktivt kontaminerad jord och växtavfall i miljontals svarta säckar. Radioaktivt vatten har samlats i stora tankar men radioaktivt vatten läcker ut i havet. Det man gör är bara att flytta på den radioaktiva kontamineringen, det finns inte någon säker lösning.

Vi vill ha en kärnkraftsfri värld! Gå ut på gator och torg där du bor och skapa lokala evenemang på alla orter i Sverige!

Låt inte Pyhäjoki bli ett nytt Fukushimalåt inte Pyhäjoki 20160311
den 11 mars 2016 kl 11 – 13.00
Gallerian i Kalix

Musik, information och namninsamling
för ett KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN
Musik: Bernt Selberg
Tal: Lena Lagerstam
VÄLKOMNA att vara med och hedra alla de människor som drabbades av kärnkraftskatastrofen i FUKUSHIMA
Arrangör: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Kontaktperson: Lena Lagerstam i Morjärv
mailadress lena.lagerstam@telia.com

Torgmanifestation för Kärnkraftsfritt Bottenviken
Möjligheternas torg Kanalgatan 45 N, Skellefteå kl. 12.00torgmanifestation skellefteå 20160311

Vi glömmer inte pågående kärnkatastrofer i Fukushima, i Tjernobyl, på Marshall öarna och många kärnvapenexperiment härjade område i världen. Vi bryr oss om de små människorna och naturen som lidits av sina strålskadade celler. Sjukdomar och ohälsa till följd av radioaktiva utsläpp är fakta. På fem års minnesdag av Fukushima kärnkraftskatastrofens utbrott, ska vi be för alla offer av radioaktiva strålningar på jorden och tillsammans ska vi bekräfta igen att Bottenviken ska vara kärnkraftsfritt. Jo, vi ska sjunga också! Tack för medverkan!!

Tjernobyl, Fukushima …?
Fem års pågående katastrof i Fukushimatjernobyl fukushima 20160311
Hur påverkar det Japan och världen?
Fredagen den 11 Mars
Plats: IOGT-lokalen, Köpmantorget 7, Luleå
Tid: Kl. 18:30 – 21:30; Fika, Inget inträde

Program:
Seiko Matsuda berättar om Japans atompolitik, från Hiroshima-Nagasaki till Fukushima
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken berättar om kampen mot det finska kärnkraftsbygget i Pyhäjoki
Information från motståndslägret i Hanhikivi
Stina Bengtsson sjunger ”I fjol sådde vi Rovor”
Sedan filmvisning av ”Strålande spår” (45min) Om de radioaktiva spåren i Sverige, Vitryssland, Ukraina och Japan

Medarrangörer: Folkkampanj mot kärnkraft och kärnvapen, Kvinnor för fred, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Naturskyddsföreningen i Luleå

Talet till 160 Journalister

Nu skövlar Fennovoima skogen på Hanhikivi udde i Pyhäjoki kommun. De har dragit in med sina schaktmaskiner och börjat fylla ut den Natura 2000-skyddade stranden vid Bottenviken.
Har det överhuvudtaget tillstånden klara. Avfallsfrågan är inte löst, inte heller finns bygglov. Men i Finland bygger man i alla fall. Var finns en kritisk media? Var finns det sunda förnuftet?
Schaktmaskiner1
Jag skulle hålla ett tal inför en busslast med journalister och samtala med Fennovoimas representant. Men så blev det inte, bussresan var över när Fennovoima med sin härskarteknik släppte från sig mikrofonen.

Här kommer det tal jag senare höll under en kaffepaus i Raahe (finns med finsk text längre ner):
På bussen mellan Uleåborg och Raahe åker Per Holmqvist, Jan Nyberg och representanter från Fennovoima och Rosatom. De är alla inbjudna av Barents Press Annual Meeting.
Per Holmqvist från Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå berättar om ett möjligt framtidsscenario och viktiga vägval.

Vi vet idag:
• att kärnkraften, förutom att vara dyr och livsfarlig även förutsätter att våra barn och barnbarn ska skaffa sig nödvändig kompetens och ha sådan ekonomi att de vill och kan ta hand om vårt högaktiva kärnkraftsavfall.

• att både vindkraft och solel är billigare att nyproducera än “ny kärnkraft”

• att kostnaden för den påbörjade reaktorbygget av Olkilouto 3 stigit från budgeterade 3 miljarder Euro till otroliga 9 miljarder, och att starten försenats från 2009 till 2018 – om det någonsin blir klart.

• att den värsta kärnkraftskatastrofen genom tiderna har inträffat i Fukushima i Japan, med ofattbara kostnader och mänskliga lidanden i dess spår.

Ett värsta scenario
Det var just ovanför Sundsvall, en sån där dimmig kylig morgon i mars. Det tidiga planet från Arlanda fortsatte att flyga i riktning mot Finlands norra kustområde istället för att svänga av mot Luleå. Tio minuter senare störtade morgonplanet från Arlanda med ursprungsdestination Luleå, med full kraft in i den byggnad som kontrollerar driften vid den enda reaktor som finns på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun. Förutom att slå ut kontrollen över reaktorn så rämnade bassängerna för det mellanlagrade högaktiva avfallet och det radioaktiva vattnet rann ut i Bottenviken. Det ska ha varit en av flera terroraktioner som utfördes mot ryska intressen på flera platser i Europa just denna dag.

Den 11 mars i Japan, är dagen då vi minns alla som drabbades av katastrofen vid de 4 reaktorerna i Fukushima. De behållare där radioaktivt kontaminerat vatten förvarades de första åren efter katastrofen var sedan länge sönderrostade. Vattnet hade med hela sin radioaktivitet runnit ut i Stilla Havet där de omöjliggjort allt fiske efter hela Japans västkust. Grundvattnet var förgiftat och de stora lager radioaktivt förorenad jord låg fortfarande i stora högar i området runt de havererade reaktorerna.
Ägarna Tepco hade tidigt gått i konkurs och alla kostnader hade därmed flyttats över till Japanska staten och skattebetalarna.

Framtiden är förnybar
Å andra sidan är det fantastiskt vilken positiv utveckling som följde i spåren när de 52 kärnkraftverken i Japan aldrig omstartades. Redan 2015 hade uppfinningsrika och målmedvetna Japaner effektiviserat bort elproduktionen från motsvarande 13 reaktorer och ersatt 8 st med förnybara energikällor. Omställningen till förnybart gick snabbt och det sattes upp en solpanel i minuten dygnet runt, året om. Denna omställning medförde inte heller några stor ökning av koldioxidutsläppen.

Gör framtiden möjlig
• Snälla! Bygg inte ett det planerade kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun.
• Snälla! Tänk på våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn
• Snälla! Var med och utveckla framtidens förnybara energisystem!
• Snälla! Var rädd om Bottenviken, vårt sköra innanhav. Snälla!

Per Holmqvist
Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå
+46 70 362 30 18

–––––––––––––––– // –––––––––––––––––

21.3.2015

Linja-autossa Oulun ja Raahen välillä matkustavat Per Holmqvist, Jan Nyberg sekä edustajia Fennovoimasta ja Rosatomista. Heidät kaikki on kutsuttu Barentsin alueen lehdistön vuotuiseen tapaamiseen.

Per Holmqvist Ydinvoimavapaa Perämeri -verkostosta kertoo mahdollisesta tulevaisuusskenaariosta ja tärkeästä suunnanvalinnasta.

Tiedämme seuraavaa:
että ydinvoima, paitsi että se on kallista ja hengenvaarallista myös edellyttää että lapsemme ja lapsenlapsemme joutuvat hankkimaan tarpeellisen tiedon ja varallisuuden pystyäkseen käsittelemään meidän korkea-aktiivista ydinjätettämme.
että sekä tuulivoima että aurinkosähkö ovat halvempia tuottaa kuin ”uusi ydinvoima”
että rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -reaktorin kustannukset ovat nousseet budjetoidusta 3 miljardista eurosta uskomattomaan 9 miljardiin, ja että sen käyttöönotto on siirtynyt alkuperäisestä vuodesta 2009 vuoteen 2018 – jos se koskaan tulee valmiiksi.
että pahin ydinvoimakatastrofi kautta aikojen on tapahtunut Japanin Fukushimassa tuoden mukanaan käsittämättömän suuret kustannukset ja inhimillisen kärsimyksen.

Mahdollinen tulevaisuus
Se oli juuri Sundsvallin pohjoispuolella, eräänä sellaisena maaliskuun usvaisena, kylmänä aamuna. Varhainen lentokone Arlandasta jatkoi lentämistä kohti Suomen pohjoista rannikkoseutua sen sijaan että olisi kääntynyt kohti Luulajaa. Kymmenen minuuttia myöhemmin törmäsi Arlandan Luulajan aamukone täydellä voimalla rakennukseen, joka kontrolloi Pyhäjoen kunnan Hanhikivenniemellä sen ainoan reaktorin toimintaa. Laitokseen varastoidun korkea-aktiivisen jättiin altaat repesivät ja radioaktiivinen vesi valui Perämereen. Se tulisi olemaan yksi useista terrori-iskuista jotka kohdistuisivat venäläisille tärkeisiin kohteisiin useissa paikoissa Eurooppaa sinä päivänä.

Maaliskuun 11. päivä Japanissa on päivä jona muistamme kaikkia niitä jotka 42 vuotta sitten kärsivät Fukushiman neljän reaktorin läheisyydessä. Tankit, joissa radioaktiivinen vesi säilytettiin ensimmäisenä vuonna katastrofin jälkeen, ovat jo kauan sitten rikki ruostuneet. Radioaktiivinen vesi oli valunut Tyyneen valtamereen missä se teki mahdottomaksi kaiken kalastuksen koko Japanin länsirannikolla. Pohjavesi oli myrkyttynyt ja suuret radioaktiivisiksi saastuneet maamassat lojuivat yhä suurina kasoina ympäri tuhoutuneita reaktoreita. Omistaja Tepco oli ja varhaisessa vaiheessa tehnyt konkurssin ja kaikki kulut olivat sen jälkeen siirtyneet Japanin valtion ja veronmaksajien maksettaviksi.

Uusiutuvaa
Toisaalta on fantastista millainen positiivinen kehitys seurasi siitä, että Japanin 52 ydinvoimalaa eivät enää koskaan käynnistyneet. Jo vuonna 2015 olivat kekseliäät ja määrätietoiset japanilaiset korvanneet 13 reaktoria vastaavan sähköntuotannon kahdeksalla uusiutuvia energialähteitä käyttävällä reaktorilla. Siirtymä uusiutuviin kävi nopeasti ja joka minuutti nousi uusi aurinkopaneeli vuorokauden ympäri, vuodesta toiseen. Tämä muutos ei myöskään lisännyt suuresti hiilidioksidipäästöjä.

Tee tulevaisuus mahdolliseksi
Älä rakenna ydinvoimalaitosta Pyhäjoen kunnan Hanhikivenniemelle.
Ajattele lapsiamme, lastenlapsiamme ja lastenlastenlapsiamme
Ole mukana kehittämässä tulevaisuuden uusiutuvia energiamuotoja!
Huolehdi Perämerestä, meidän herkästi haavoittuvasta sisämerestämme. Pyydän!

Per Holmqvist Ydinvoimavapaa Perämeri, Piteå ; per@nordansmak.se ; +46 70 362 30 18

Brev till Finska folket

DSC_0271
11 mars 2015 Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Klimataktion träffar finländsk ambassadpersonal på Fukushimadagen

Till Finlands ambassadör i Sverige
Jarmo Viinanen

VI MÅSTE TA LÄRDOM AV FUKUSHIMA
Vi vädjar till Finland att ta lärdom av den fruktansvärda kärnkraftsolyckan i Fukushima för fyra år sedan. Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle få stora negativa konsekvenser för livsmiljön i hela norra Finland och Sverige. Från att ha varit en kärnkraftsfri zon i norra Europa skulle ett kärn-kraftverk i Pyhäjoki förändra hela regionens framtida miljö och säkerhet.

Bottenvikens hav, kust och skärgård är en världsunik, värdefull brackvatten- och landhöjningsmiljö som är mycket känslig för all miljöpåverkan. Området är oersättligt och dess unika natur- och kulturmiljöer är vårt gemensamma ansvar att vårda och varsamt bruka så att framtida människor kan leva ett gott liv här.

Vid Fukushima Daiichi kärnkraftverk i Japan inträffade den högst osannolika katastrofen den 11 mars 2011. Då skedde tre reaktorhärdsmältor och vi kunde alla följa hur reaktorbyggnaderna exploderade en efter en. Våra tankar går idag till alla de hundratusentals människor som drabbades. Det är områdets med-borgare som nu tvingas leva med den orättvisan att ha förlorat allt i en kärnkraftskatastrof som de inte var ansvariga för. Miljoner människor i Japan hade kunnat drabbas men som tur var så drog vindarna ut strålningen över havet. Men det ledde till det största oavsiktliga utsläppet av radioaktivitet i havet genom tiderna.
Katastrofen i Fukushima är en allvarlig varning om kärnkraftens farlighet och risker. Det var den värsta kärnkraftskatastrofen sedan olyckan i Tjernobyl 1986, en olycka som trots långa avstånd fick stora konsekvenser för norra Sverige. Vid alla världens kärnkraftverk kan mänskliga fel, naturkatastrofer, terror eller krig orsaka en katastrof.
Fyra år efter Fukushima är det fortfarande oklart hur man ska kunna upprätthål-la säkerheten vid kärnkraftverket. Fyra år efter Fukushima är det fortfarande oklart hur man ska kunna avveckla anläggningen. Att sanera Fukushima har visat sig vara oerhört dyrt och arbetskrävande. Bara i området inom radien 20 km där staten har ansvaret för saneringen, arbetar mer än 10 000 arbetare dagligen med detta. Runt Fukushima finns det fler än 70 000 tillfälliga lagringsplatser med tiotals miljoner svarta säckar med radioaktivt kontaminerad jord och växtavfall. Radioaktivt vatten har samlats i stora tankar men mängder av radio-aktivt vatten har ändå läckt ut i havet. Det man nu gör är bara att flytta på den radioaktiva kontamineringen då det inte finns någon verkligt säker lösning.

Kärnkraften skapar världens farligaste avfall. Det högradioaktiva avfallet är livs-farligt i 100 000 år. Ingenstans i världen finns en säker metod för slutförvar av det heta utbrända kärnbränslet som nu oftast ligger i livsfarliga dammar runt om i världen. I Sverige pågår en rättslig prövning av ett slutförvar med den så kallade KBS-3-metoden. Den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av metoden har fortfarande inte kunnat fastställa att den långsiktiga strålsäkerheten är hög nog. Samma metod planerar man att använda vid ett slutförvar i Finland.

Det är oansvarigt att nyetablera riskfylld kärnkraft vid Bottenvikens innanhav och att göra det i samarbete med ryska kärnenergi- och kärnvapenbolaget Rosatom är oacceptabelt.
Många människor i Sverige är mycket oroliga för planerna att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenvikens sköra innanhav. Det är mindre än 150 km från Pyhäjoki till centrala delar av Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. Hittills har beslutande församlingar i sju kommuner i Norrbotten och Västerbotten sagt nej till kärnkraft i Bottenviksområdet. I dessa kommuner bor det mer än 172 000 människor (2013). Tiotusentals människor har skrivit under de namninsamlingar som pågår genom nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Fennovoimas Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har mycket allvarliga brister när det gäller att behandla bl a säkerheten. Detta yttrande har tidigare överlämnats i brev till finska riksdagen och till finska regeringen. Då våra frågor fortfarande är obesvarade vill vi ännu en gång framföra dessa frågeställningar om säkerheten till ansvariga i Finland.

Kärnkraften är varken hållbar eller förnybar. Kärnkraften är aldrig säker då en olycka alltid kan hända. Kärnkraften är inte någon lösning på klimathotet, det är istället sparande, energieffektivisering, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar som inte hotar hälsa och miljö.

Vi ger inte upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!

Detta brev till Ambassaden och finska folket är undertecknat av ett 40-tal företag, organisationer och föreningar!

Till minne av Fukushima 11 mars 2015

DSC_0251
Rolf Lindahl Greenpeace Sverige

Stockholm, den 11 mars 2015
Till minne av Fukushima
Till minne av Fukushima vill vi idag rikta en hälsning till Finlands regering och det finländska folket.
Till minne av Fukushima förväntar vi oss att all världens ledare lyssnar till våra krav.
Till minne av Fukushima vill vi idag påminna om de förödande konsekvenser som kärnkraftsolyckor så som Tjernobyl och Fukushima har lett till, om det stora hot som de över 400 kärnreaktorerna i världen dagligen utsätter människor och miljö för och om de risker som 100 000 års förvar av radioaktivt avfall innebär.
Till minne av Fukushima drar vi lärdom av historien och inser att kärnkraften alltid kommer att utgöra en säkerhetsrisk, förstår vi vikten av att inte upprepa våra misstag genom att bygga ny kärnkraft och oroas vi över de ökade risker som följer av allt äldre kärnreaktorer.
Till minne av Fukushima gläds vi åt att Japan – världens tredje största ekonomi – nu har varit kärnkraftsfritt i 1,5 år utan vare sig elavbrott eller ekonomisk kollaps och inspireras vi av att när kärnkraftens mentala barriärer rämnat har kapaciteten för åtminstone 13 av Japans kärnreaktorer effektiviserats bort samtidigt som det förnybara har blomstrat, med över en halv miljon nyinstallerade solcellsanläggningar.
Till minne av Fukushima planerar vi för en ny morgondag.
Till minne av Fukushima kräver vi en värld fri från kärnkraft.
Till minne av Fukushima vill vi ha ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Framtiden är förnybar
Till minne av Fukushima
Hälsningar
Rolf Lindahl, kampanjledare klimat och energi, Greenpeace Sverige

Manifestation i Stockholm 11 mars 2015

Ambassadvinjett

VIKTIGT:
På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima.
Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan.
Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Hålltider 11 mars:
kl 11.00 samling på Gärdet vid Ambassaderna, Gärdesgatan 11.
Kl. 12.30 överlämnas en skrivelse till Japans Ambassad.
Kl. 13.30 träffar 5 personer från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen finska ambassadören inne på Ambassaden.
Kl.14.00 avslutas manifestationen

150311Ambassaden4

Öppna som PDF-fil:
150311Ambassaden

Skriv gärna ut denna affisch och sprid över hela landet – och i Finland!

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken – Vi fortsätter kämpa!
Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett förändrat säkerhetsläge. Vi kan inte acceptera det!

Manifestation i Stockholm 11 mars 2015

Manifestation i Stockholm 11 mars

På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima. Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan.
Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Arrangörer:
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Kontaktperson:

Per Holmqvist, 070-362 30 18,

Mer information kommer inom kort!

Vädjan om ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Till Finlands samtliga riksdagsledamöter:

Vädjan om ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Vi översänder här en vädjan till alla ledamöter i Finlands riksdag att avslå Fennovoima OY:s ansökan om kompletterande principbeslut gällande kärnkraftverket Hanhikivi 1.

Brevet har undertecknats av 60 organisationer, tre företag samt nio författare eller politiker som alla står bakom denna vädjan.

Det är samma brev som sändes till er den 8 oktober men då det har tillkommit flera undertecknare så skickar vi det igen med samtliga namn.

Se bifogat brev samt två bilagor.

Brev till Finlands riksdag för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Bilaga 1 Brev till Finlands regering från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 12 september 2014

Bilaga 2a Följebrev Synpunkter på MKBprogram Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken m fl april 2014

Bilaga 2b Synpunkter på MKB Pyhäjoki Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken m fl 24 april 2014