Kategoriarkiv: Aktivitet

Aktiviteter som vi eller andra gör.

Nyhetsbrev 31 maj 2019

bild1
Utanför Finlands riksdag. Från vänster Riitta Wahlström (från Helsingfors), Seiko Matsuda, Bernt Selberg, Lena Lagerstam, Per Holmqvist och Elisabeth Holmström. Maj 2019.
HELSINGFORSRESAN

Nu har vi fem från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kommit hem från vår resa till Helsingfors för att besöka de som är viktiga i beslutsprocessen om kärnkraftverket i Pyhäjoki ska få byggas. Vi som reste var Elisabeth Holmström från Robertsfors, Seiko Matsuda från Boliden, Per Holmqvist från Piteå samt Bernt Selberg och Lena Lagerstam från Morjärv.

Vi besökte Strålsäkerhetscentralen STUK, Arbets- och näringsministeriet och Finlands riksdag i Helsingfors och överlämnade uppropet som är riktat till Finlands president, regering och riksdag. Till uppropet hör en lista på de 21 svenska kommuner som motsätter sig byggandet av kärnkraftverk vid Bottenviken. Till Finlands riksdag överlämnades dessutom 10 000 nya namnunderskrifter för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken som komplement till de 25 000 namn som nätverket lämnat till riksdagen redan 2014.

Alla besöken gjordes tillsammans med en internationell grupp av representanter för organisationer med stor kunskap i kärnkraftsfrågan från Ryssland, Vitryssland, Tyskland, Belgien, Sverige och Finland. Dessutom överräckte under besöken de finska initiativtagarna till en internationell petition mot den kärnkraftspoli-tik som Finland driver och som har undertecknats av 170 organisationer/ grupper från 79 länder.

bild2
Utanför Finlands riksdag. Manifestation på trappan med de flesta deltagarna från hela den internationella gruppen. Maj 2019.

Måndag den 20 maj besökte vi Strålsäkerhetscentralen STUK och blev väl emottagna av Kirsi Alm-Lytz, direktör vid avdelningen Övervakning av kärnkraftverk, Tapani Virolainen, biträdande direktör, Jussi Heinonen, direktör vid avdelningen Kontroll av kärnavfall och kärnmaterial och Risto Isaksson, kom-munikationsspecialist. Vi fick möjlighet att presentera vårt budskap och ställa frågor om säkerhet och slutförvaring. Slutligen fick vi besked att vi kan skicka våra frågor skriftligt med e-post till STUK. Så nu kan vi bara hoppas få svar på de frågor som vi länge ställt och aldrig fått svar på.

Tisdag den 21 maj började tidigt med besök på Arbets- och näringsministeriet. Här träffade vi Jorma Aurela, chefsingenjör, Kärnsäkerhet, och de två juristerna Outi Slant och Leena Mäkipää. Vi fick gott om tid att föra fram vårt budskap och ta upp frågor.

bild3
Vid statyn Tre smeder. Jan Strömdahl från Folkkampanjen med ”Don´t nuke the climate”. Maj 2019.

Vi besökte därefter riksdagshuset där vi fått tid för en audiens i 45 minuter hos riksdagens partigrupper. De som kom till audiensen representerade Socialdemokratiska partiet, Centerpartiets riksdagsgrupp, Svenska riksdagsgruppen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp samt Kristdemokratiska riksdagsgruppen.

Till riksdagen överlämnades uppropet med listan på de 21 svenska kommunerna som tagit avstånd till byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Därefter överlämnades de 10 000 nya namnunderskrifterna för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken samlade i en svart låda. De kompletterar de 25 000 namnunderskrifterna som överlämnade till Finlands riksdag i december 2014. Partirepresentanterna fick även ett informationsblad om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Som en tyst manifestation avslutades vårt samlade budskap med att Seiko Matsuda från Japan lade ut sina skämmande bilder från den katastrof som pågår i Fukushima på golvet framför partirepresentanterna.

bild4
Utanför Finlands riksdag. Seiko Matsuda med ”Save the last Nuclear Zone in Europe”. Maj 2019.

Sammanfattningsvis känns det bra att vi har gjort resan och vi hoppas att den kommer att få betydelse i det fortsatta arbetet för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Minnesanteckningar från resan, Lena Lagerstam.

Bifogar uppropet och följebrevet som överlämnades.

NAMNINSAMLINGARNA FORTSÄTTER!

Fortsätt samla namn överallt och i alla sammanhang – namninsamlingarna kommer att pågå till kärnkraftverket är stoppat!

Bifogar namnlistan på svenska, den finns också på finska och engelska.

Här är länken till namninsamlingen som finns på nätet!

ALMEDALEN 2 OCH 3 JULI

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen är värd för tre seminarier på Syregården, Hamnplan 4, under årets Almedalsvecka i Visby.

2/7 12-12.50 Varför inte kärnvapen? Medverkande: Pierre Schori, Gunnar Westberg, SLMK, My Leffler, moderator, FMKK.

3/7 13-13.50 Kan kärnkraften rädda klimatet? Medverkande: Tomas Kåberger, CTH, Göran Bryntse, SERO, Lars Broman, FMKK, Jan Strömdahl, moderator, FMKK.

3/7 15-15.50 Hur mycket atomskit tål Bottenviken? Medverkande: Elisabeth Holmström, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Leea Parhiala Jordens Vänner Finland, Jan Strömdahl, Moderator, FMKK.

Mer information finns här.

HÖSTTRÄFF 

Nätverket kommer att inbjuda alla intresserade till en viktig Höstträff – tid och plats för träffen meddelas senare.

INFORMATION KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN

Nätverkets facebook-grupp

Trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Lena Lagerstam
samordnare Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, lena.lagerstam@telia.com

Läs nyhetsbrevet som pdf här.

Nyhetsbrev 11 februari 2019

Upprop till Finlands president, regering och riksdag

Många har redan undertecknat uppropet – men vi kan bli fler!

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har nyligen skickat ett upprop till kommuner, organisationer, föreningar och politiker där vi ber om hjälp, att stoppa byggandet av ett nytt kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken, genom att underteckna uppropet. Uppropet ska överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i Helsingfors.

Meddela om underskrift senast den 1 mars. Sprid det vidare!

Se Uppropet som pdf-fil här!
Se Följebrevet till uppropet här!

Vårt sköra Bottenviken – Informationsmöte 9 mars

Välkomna till Sessionssalen, Luleå Stadshus, lördag 9 mars 12-16.00

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder alla intresserade till ett viktigt och spännande informationsmöte om Bottenvikens känsliga ekosystem, om de utmaningar vi nu står inför med stora klimatförändringar och om vad ett kärnkraftverk i Pyhäjoki skulle innebära.
Se Inbjudan med program här!
Se Affischen här!

Program

12.00 Information om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Aktuellt om det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki
Lena Lagerstam, samordnare för nätverket

12.30 Kylvattenutsläpp i Bottenviken leder till algblomning
Professor Emeritus Bo Nordell, Luleå Tekniska Universitet

13.15 Bottenviken: Sött hav i hyfsat skick
Johan Wikner, enhetschef för Havsmiljöinstitutet, Umeå universitet

14.00 Fika från Nordansmak finns att köpa till självkostnadspris

14.30 Vad finns i Bottenviken? – karteringar av undervattensmiljön inom Interreg Nord projektet SEAmBOTH
Linnéa Bergdahl, projektledare, länsstyrelsen i Norrbotten

15.45 Sammanfattning – Mötet avslutas 16.00

Lunch kan beställas!
11.00 Lunchsoppa finns på Nordansmak, Stationsgatan 25
OBS: måste beställas innan till per@nordansmak.se

Vänliga hälsningar
Lena Lagerstam, samordnare Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken,
lena.lagerstam@telia.com

Se Nyhetsbrev som pdf-fil här!

Internationellt upprop mot kärnkraft

Till kommuner, organisationer, föreningar, politiker!

Vi ber om er hjälp att stoppa byggandet av ett nytt kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken genom att underteckna detta upprop riktat
till Finlands president, regering och riksdag.

bjuroklubb

Se uppropet som bifogas i en pdf – fil.

Uppropet planeras att överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i Helsingfors samtidigt som en internationell petition mot finsk kärnkraft överlämnas.

Sprid gärna detta budskap så brett som möjligt!

Meddela oss om ert deltagande genom att skicka ett meddelande till
nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken på e-postadressen lena.lagerstam@telia.com

Vi behöver följande uppgifter:
• Kommunens/organisationens/föreningens eller ditt namn
• Namn och e-postadress till en kontaktperson

Vi hoppas innerligt på ert stöd!

Med vänliga hälsningar

Lena Lagerstam
samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Trevlig sommarträff 2017

Mycket inspirerande och lyckad sommarträff i Morjärv!

Sommarträffen på Nationalälvdagen var trevlig, konstruktiv och mycket energigivande. Tack alla som deltog och medverkade på träffen!

Vi kom fram till en rad bra förslag hur vi ska fortsätta kampen för att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki. Så aldrig, aldrig ger vi upp!

Här kan du läsa minnesanteckningar, bildspel med presentation och de tal som läste vid manifestationen av Elisabeth Holmström och Lena Lagerstam.

Gruppfoto i Morjärv sommarträff av Håkan Joelsson.
Gruppfoto i Morjärv sommarträff av Håkan Joelsson.

Sommarträff 19 augusti i Morjärv

Sommarträff affisch

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder alla intresserade till en träff på Morjärvs Folkets Hus på Nationalälvdagen lördag den 19 augusti. Träffen blir ett viktigt arbetsmöte för att diskutera den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken samtidigt som vi träffas och har trevligt. Det är också ett sätt att engagera fler i arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki vid Bottenviken.

Vi träffas på Morjärvs Folkets Hus som ligger vackert vid Kalixälven som rinner ut i Bottenviken ca 40 km österut. Träffen hålls på Nationalälvdagen då alla fyra Nationalälvarna har en nära koppling till Bottenvikens vatten. Efter lunch blir det en manifestation intill Kalixälven med musik och appeller som vi hoppas med älvens kraft når ända fram till beslutsfattare och allmänheten i Finland.

Hjärtligt välkomna att delta hela dagen eller i delar av Sommarträffen!

Lokal: Morjärvs Folkets Hus

Fika och mat: Kommer att säljas till självkostnadspris

Logi: Möjligheter till övernattning finns i stugor alt camping, se sidan 2.

Anmälan mat och logi: Gärna så snart som möjligt, allra senast 11 augusti till Lena Lagerstam telefon 072-2352 567 eller mail lena.lagerstam@telia.com

Preliminärt program för Sommarträffen

10.00 Samling och fika på Morjärvs Folkets Hus

10.30 Välkomsttal, presentation av deltagarna

Inledning, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Aktuell information om beslut mm i Finland och om kampen för att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki

11.30 Lunch i Folkets Hus

12.30 Manifestation vid Kalixälvens strand

13.15 Ingenting förändras av sig själv, Inspirerande utställning

Bernt Selberg och Lena Lagerstam

14.00 Fika

14.15 Bottenvikens vatten, föredrag

15.15 Diskussion om hur vi kämpar vidare

17.00 Arbetsmötet avslutas

Läs hela Inbjudan här

——-

MER OM KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN

Sommarträffen blir ett viktigt arbetsmöte för att diskutera den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Hur går vi vidare för att stoppa kärnkraftverket?

Kom med och delta i diskussionerna på Sommarträffen! Alla idéer och förslag till hur vi går vidare är viktiga för att vi tillsammans ska lyckas stoppa kärnkraftverket vid Bottenviken.

Nu sjutton kommuner som tagit avstånd till kärnkraftverket

Det finns ett stort motstånd i Sverige mot kärnkraftsbygget vid Bottenviken. Hittills har sjutton norrlandskommuner på olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Kommunerna är Övertorneå, Överkalix, Kalix, Boden, Sorsele, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall med tillsammans mer än 520 000 invånare. Kommunernas ställningstagande är en stark viljeyttring som Finlands regering inte kan blunda för.

I samråden enligt Esbokonventionen har svenska kommuner, myndigheter, organisationer och allmänhet framfört många kritiska synpunkter. Närmare 27 000 människor har skrivit sina namn i nätverkets namninsamlingar som pågår. Mängder av organisationer har tagit ställning mot kärnkraftsbygget.

Sveriges regering måste agera nu

Fortfarande saknar Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket och det är oklart om Finlands regering tar det ödesdigra beslutet 2018. Svenska regeringen måste snarast agera och ta upp förhandlingar med finska regeringen i denna ödesfråga för vårt gemensamma innanhav. Bottenviken är en världsunik miljö med ett dokumenterat sårbart och känsligt ekosystem. Kärnkraftverket skulle bli ett fullskaligt miljöexperiment med långtgående negativa konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet.

Bottenvikens hav, kust och skärgård har höga natur- och kulturvärden som Sverige fastställt miljömål för. Svenska myndigheter som har ansvaret för vår miljö, hälsa och säkerhet måste nu kraftfullt ta tag i frågan på alla nivåer och inte blunda för alla de konsekvenser som ett finsk-ryskt kärnkraftverk skulle få.

Nätverkets Facebooksida:
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

Lena Lagerstam, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Morjärv
072-2352 567
lena.lagerstam@telia.com

Läs hela text här

——-

Minnesanteckningar från höstträff i Robertsfors i november 2016

Kärnkraftsfritt Bottenvikens Höstträff i Robertsfors lördag 26 oktober 2016

Närvarande: Marianne Björk, Lena Lagerstam, Ingrid Ranke, Rose-Marie Sandqvist, Gun Bergström, Jan Bergström, Eva-Lotten Selberg, Ann-Sofie Persson, Hans-Ove Forsell, Seiko Matsuda, Per Holmqvist, Jan-Erik Engman, Vera Nilsson, Hans Åhman, Helena Ekergård, Elisabeth Holmström, Östen Holmström, Bernt Selberg, Karl-Martin Munter.

Inledning
Elisabeth Holmström välkomnade alla till Robertsfors och en mycket viktig dag i kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Träffen är ett arbetsmöte för att diskutera hur vi ska gå vidare i kampen. Träffen innehåller också aktuell information, manifestation, sång och musik med mera.

Aktuell information om läget och om nätverkets kamp
Förmiddagen ägnades åt presentation och information om nätverket historia samt vad nätverket uträttat sedan förra höstmötet.

Lena Lagerstam berättade att Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla som vill arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet. Nätverket bildades i december 2011 och det har varit fem intensiva år med massor av aktiviteter och manifestationer i samarbete med olika organisationer. Nätverket har på ett positivt sätt samlat de krafter som finns för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Ett stort antal manifestationer har anordnats, tiotusentals namn har samlats in och många, många brev, skrivelser och vädjanden har skickats till Finlands regering, riksdag och myndigheter. En viktig del i nätverkets arbete är att samarbeta med andra organisationer med samma mål i Finland och Sverige. Nätverket har blivit välkänt och vi har lyckats komma ut i både svensk och finsk media vid ett flertal tillfällen under åren. [–]

Läs hela minnesanteckningar här.

Välkomna till Höstträff i Robertsfors 26 november klockan 10 – 16.00

NYHETSBREV 15 november 2016

Välkomna till en viktig och trevlig höstträff med aktuell information, manifestation, planering av det fortsatta arbetet, sång och musik med mera.
Plats: Centrumhusets Gillestuga i Robertsfors
Tid: Lördag den 26 november kl 10.00 – 16.00.

Syftet är
1) att nätverksmedlemmarna ska ges möjlighet att träffas, trots att de geografiska avstånden är stora,
2) vi informerar om det aktuella läget för Fennovoimas kärnkraftsprojekt och
3) planerar det kommande arbete för att bevara Bottenviksregionen fri från kärnkraft. Därtill
4) strävar vi efter att vid varje träff öka våra kunskaper kring t ex förnybar energi, kärnavfallshantering mm.
Information: Elisabeth Holmström tel 070-335 96 30
Anmälan för lunch och fika (120 kr/p) senast 22/11 till eh@kvarken.se

Preliminärt program
Från 09.30 finns det fika 10.00
Inledning och aktuell information
11.00 Lunch
12.00 Torgmöte med tal och musik
13.00 Föredrag om förnybar energi
13.30 Fika och samtal
13.45 Planering och diskussion om hur vi går vidare
16.00 Mötet avslutas
Välkomna!
Mötet är öppet för alla intresserade och vi hoppas att arrangemanget kommer att besökas av såväl de som länge varit aktiva i nätverket som de som nyligen börjat intressera sig för frågor om kärnkraft vid Bottenviken och framtidens energiförsörjning Arrangörer: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken i samarbete med Studiefrämjandet

VIKTIGT skicka synpunkter i Esbo-samråd om slutförvaring!
Nu har svenska myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet  möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget till svenska Naturvårdsverket senast den 16 november 2016. Du hinner fortfarande! [—]

Läs hela nyhetsbrev här