Brev till alla kommuner i norra Sverige

Karta av 19 kommuner som har sagt nej till kärnkraftverk vid Bottenviken

Brev till alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har under 2016 och 2017 skickat två brev till kommunerna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland med en uppmaning att ta ställning för ett kärnkraftsfritt Bottenviken. Dessa brev bifogas i bilaga 1 och 2, i det första brevet finns en bakgrundsbeskrivning.

Det finns fortfarande förutsättningar att avstyra detta vansinnesprojekt då bolaget Fennovoima OY ännu inte har beviljats något tillstånd enligt Kärnenergilagen. Tidigast 2019 kommer Finlands regering att ta det ödesdigra beslutet.

Finlands Strålsäkerhetscentral (STUK) har uttryckt oro över Fennovoimas säkerhetskultur. Enligt STUK måste projektets ryska organisationer förbättra detta innan de kan påbörja bygget av reaktorn. Bland andra reaktorns leverantör, Raos Project, och huvudentreprenören Titan 2 uppfyller inte STUK:s krav på säkerhet.

Det är nu nitton kommuner i Sverige som tagit avstånd till kärnkraftverket

Det är mycket glädjande att det finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av ett finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Hittills har nitton norrlandskommuner på olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Kommunerna är från norr Övertorneå, Överkalix, Kalix, Boden, Sorsele, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Dorotea, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall.

Viktigt att fler kommuner tar ställning

Det är ett mycket värdefullt ställningstagande som de nitton kommunerna har gjort och de representerar tillsammans mer än 540 000 invånare. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmanar nu fler kommuner att ta ställning i sina beslutande organ.

Viktigt uppmärksamma Sveriges regering på kommunernas ställningstagande

Det är viktigt att visa den svenska regeringen att det finns en stark opinion i Sverige mot kärnkraftverket. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmanar kommunerna att uppmärksamma Sveriges regering på kommunernas ställningstaganden och sända besluten till regeringen.

Viktigt uppmärksamma Finlands regering på kommunernas ställningstagande

Det är viktigt att visa Finlands regering att det finns en stark opinion i Sverige mot kärnkraftverket. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmanar kommunerna att sända sina beslut till den finska regeringen och att gemensamt t ex samordna en skrivelse till eller uppvakta den finska regeringen i frågan.

Detta brev skickas med e-post till Kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Med vänliga hälsningar

Lena Lagerstam, på uppdrag av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Samordnare, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken lena.lagerstam@telia.com

Bilagor
Brev till kommunerna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 12 september 2016
Brev till kommunerna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 27 mars 2017

Kopia
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten Bottenviken och Vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län
Miljöminister Karolina Skog

Dela gärna vidareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0