Alla inlägg av Tarja

Nyhetsbrev 31 maj 2019

bild1
Utanför Finlands riksdag. Från vänster Riitta Wahlström (från Helsingfors), Seiko Matsuda, Bernt Selberg, Lena Lagerstam, Per Holmqvist och Elisabeth Holmström. Maj 2019.
HELSINGFORSRESAN

Nu har vi fem från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kommit hem från vår resa till Helsingfors för att besöka de som är viktiga i beslutsprocessen om kärnkraftverket i Pyhäjoki ska få byggas. Vi som reste var Elisabeth Holmström från Robertsfors, Seiko Matsuda från Boliden, Per Holmqvist från Piteå samt Bernt Selberg och Lena Lagerstam från Morjärv.

Vi besökte Strålsäkerhetscentralen STUK, Arbets- och näringsministeriet och Finlands riksdag i Helsingfors och överlämnade uppropet som är riktat till Finlands president, regering och riksdag. Till uppropet hör en lista på de 21 svenska kommuner som motsätter sig byggandet av kärnkraftverk vid Bottenviken. Till Finlands riksdag överlämnades dessutom 10 000 nya namnunderskrifter för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken som komplement till de 25 000 namn som nätverket lämnat till riksdagen redan 2014.

Alla besöken gjordes tillsammans med en internationell grupp av representanter för organisationer med stor kunskap i kärnkraftsfrågan från Ryssland, Vitryssland, Tyskland, Belgien, Sverige och Finland. Dessutom överräckte under besöken de finska initiativtagarna till en internationell petition mot den kärnkraftspoli-tik som Finland driver och som har undertecknats av 170 organisationer/ grupper från 79 länder.

bild2
Utanför Finlands riksdag. Manifestation på trappan med de flesta deltagarna från hela den internationella gruppen. Maj 2019.

Måndag den 20 maj besökte vi Strålsäkerhetscentralen STUK och blev väl emottagna av Kirsi Alm-Lytz, direktör vid avdelningen Övervakning av kärnkraftverk, Tapani Virolainen, biträdande direktör, Jussi Heinonen, direktör vid avdelningen Kontroll av kärnavfall och kärnmaterial och Risto Isaksson, kom-munikationsspecialist. Vi fick möjlighet att presentera vårt budskap och ställa frågor om säkerhet och slutförvaring. Slutligen fick vi besked att vi kan skicka våra frågor skriftligt med e-post till STUK. Så nu kan vi bara hoppas få svar på de frågor som vi länge ställt och aldrig fått svar på.

Tisdag den 21 maj började tidigt med besök på Arbets- och näringsministeriet. Här träffade vi Jorma Aurela, chefsingenjör, Kärnsäkerhet, och de två juristerna Outi Slant och Leena Mäkipää. Vi fick gott om tid att föra fram vårt budskap och ta upp frågor.

bild3
Vid statyn Tre smeder. Jan Strömdahl från Folkkampanjen med ”Don´t nuke the climate”. Maj 2019.

Vi besökte därefter riksdagshuset där vi fått tid för en audiens i 45 minuter hos riksdagens partigrupper. De som kom till audiensen representerade Socialdemokratiska partiet, Centerpartiets riksdagsgrupp, Svenska riksdagsgruppen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp samt Kristdemokratiska riksdagsgruppen.

Till riksdagen överlämnades uppropet med listan på de 21 svenska kommunerna som tagit avstånd till byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Därefter överlämnades de 10 000 nya namnunderskrifterna för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken samlade i en svart låda. De kompletterar de 25 000 namnunderskrifterna som överlämnade till Finlands riksdag i december 2014. Partirepresentanterna fick även ett informationsblad om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Som en tyst manifestation avslutades vårt samlade budskap med att Seiko Matsuda från Japan lade ut sina skämmande bilder från den katastrof som pågår i Fukushima på golvet framför partirepresentanterna.

bild4
Utanför Finlands riksdag. Seiko Matsuda med ”Save the last Nuclear Zone in Europe”. Maj 2019.

Sammanfattningsvis känns det bra att vi har gjort resan och vi hoppas att den kommer att få betydelse i det fortsatta arbetet för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Minnesanteckningar från resan, Lena Lagerstam.

Bifogar uppropet och följebrevet som överlämnades.

NAMNINSAMLINGARNA FORTSÄTTER!

Fortsätt samla namn överallt och i alla sammanhang – namninsamlingarna kommer att pågå till kärnkraftverket är stoppat!

Bifogar namnlistan på svenska, den finns också på finska och engelska.

Här är länken till namninsamlingen som finns på nätet!

ALMEDALEN 2 OCH 3 JULI

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen är värd för tre seminarier på Syregården, Hamnplan 4, under årets Almedalsvecka i Visby.

2/7 12-12.50 Varför inte kärnvapen? Medverkande: Pierre Schori, Gunnar Westberg, SLMK, My Leffler, moderator, FMKK.

3/7 13-13.50 Kan kärnkraften rädda klimatet? Medverkande: Tomas Kåberger, CTH, Göran Bryntse, SERO, Lars Broman, FMKK, Jan Strömdahl, moderator, FMKK.

3/7 15-15.50 Hur mycket atomskit tål Bottenviken? Medverkande: Elisabeth Holmström, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Leea Parhiala Jordens Vänner Finland, Jan Strömdahl, Moderator, FMKK.

Mer information finns här.

HÖSTTRÄFF 

Nätverket kommer att inbjuda alla intresserade till en viktig Höstträff – tid och plats för träffen meddelas senare.

INFORMATION KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN

Nätverkets facebook-grupp

Trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Lena Lagerstam
samordnare Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, lena.lagerstam@telia.com

Läs nyhetsbrevet som pdf här.

Nyhetsbrev 22 mars

forelasare_9_mars_2019Vårt sköra Bottenviken – informationsmötet 9 mars

Det blev ett mycket givande informationsmöte i Luleå med viktig ny kunskap som nätverket kommer att kunna använda i det fortsatta arbetet.
Läs här minnesanteckningar och alla
presentationer från informationsmötet:

Upprop till Finlands president, regering och riksdag

Många undertecknade uppropet! Den 6 mars 2019 skickades uppropet om ett kärnkraftsfritt Bottenviken till Finlands riksdagspolitiker. Det har undertecknats av ett stort antal svenska organisationer, föreningar, kommuner och politiker. Då Finland går till val den 14 april så kommer representanter för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken överlämna uppropet till den nya riksdagen den 21 maj vid en planerad resa till Helsingfors. Då kommer även ett stort antal namnlistor med namnunderskrifter att överlämnas. Samtidigt med detta kommer ansvarig minister och finska strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) uppvaktas och uppropet att översändas med post till Finlands president.

Den finska internationella petitionen

Den 21 maj kommer även den finska internationella petitionen att överlämnas till riksdagen av representanter från flera länder. I denna uppmanas beslutsfattarna i Finland ”att ompröva alla kärnkraftsprojekt och att allvarligt överväga Miljödomstolens beslut i Sverige innan Onkalo inom en snar framtid öppnas för använt kärnbränsle. Ett land med högteknologiska färdigheter bör investera i genuint hållbara energiproduktionsmetoder, inte kärnkraft”. Petitionen har undertecknats av 162 organisationer / rörelser / sektioner/ grupper från 77 länder runt om i världen! Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har undertecknat petitionen.

VIKTIGT att fortsätta samla namn!

Fortsätt samla namn överallt och i alla sammanhang – namninsamlingarna kommer att pågå till kärnkraftverket är stoppat! Bifogar namnlistan på svenska, den finns också på finska och engelska.

Läs det hela nyhetsbrevet här.

Nyhetsbrev 11 februari 2019

Upprop till Finlands president, regering och riksdag

Många har redan undertecknat uppropet – men vi kan bli fler!

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har nyligen skickat ett upprop till kommuner, organisationer, föreningar och politiker där vi ber om hjälp, att stoppa byggandet av ett nytt kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken, genom att underteckna uppropet. Uppropet ska överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i Helsingfors.

Meddela om underskrift senast den 1 mars. Sprid det vidare!

Se Uppropet som pdf-fil här!
Se Följebrevet till uppropet här!

Vårt sköra Bottenviken – Informationsmöte 9 mars

Välkomna till Sessionssalen, Luleå Stadshus, lördag 9 mars 12-16.00

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder alla intresserade till ett viktigt och spännande informationsmöte om Bottenvikens känsliga ekosystem, om de utmaningar vi nu står inför med stora klimatförändringar och om vad ett kärnkraftverk i Pyhäjoki skulle innebära.
Se Inbjudan med program här!
Se Affischen här!

Program

12.00 Information om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Aktuellt om det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki
Lena Lagerstam, samordnare för nätverket

12.30 Kylvattenutsläpp i Bottenviken leder till algblomning
Professor Emeritus Bo Nordell, Luleå Tekniska Universitet

13.15 Bottenviken: Sött hav i hyfsat skick
Johan Wikner, enhetschef för Havsmiljöinstitutet, Umeå universitet

14.00 Fika från Nordansmak finns att köpa till självkostnadspris

14.30 Vad finns i Bottenviken? – karteringar av undervattensmiljön inom Interreg Nord projektet SEAmBOTH
Linnéa Bergdahl, projektledare, länsstyrelsen i Norrbotten

15.45 Sammanfattning – Mötet avslutas 16.00

Lunch kan beställas!
11.00 Lunchsoppa finns på Nordansmak, Stationsgatan 25
OBS: måste beställas innan till per@nordansmak.se

Vänliga hälsningar
Lena Lagerstam, samordnare Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken,
lena.lagerstam@telia.com

Se Nyhetsbrev som pdf-fil här!

Julbrev 2018

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

kkfbv-solen

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla som vill arbeta för att stoppa kärnkraftverk i Bottenviksområdet.

Nätverket bildades 2011 och har under sina sju år anordnat ett stort antal manifestationer, samlat in mer än trettiotusen namnunderskrifter och skickat mängder av brev och vädjanden till både Finlands och Sveriges regeringar, riksdagar, kommuner och myndigheter. Vi samarbetar med många organisationer med samma mål både i Finland och Sverige.

Än finns tid att stoppa kärnkraftverket – än har Finlands regering inte beviljat byggnadstillstånd för reaktorn.

Alla kan göra något!

  • Skriv under namninsamlingen på internet som påbörjades 2014
  • Samla namnunderskrifter till namnlistan som finns på svenska, finska och engelska. Namninsamlingen påbörjades 2014.
  • Lyft frågan om kärnkraftverket och alternativen i alla sammanhang
  • Uppmana kommuner, organisationer, föreningar och politiker att underteckna Uppropet till Finlands president, regering och riksdag. Följebrev och upprop.
  • Uppmana organisationer och grupper att underteckna den internationella Petitionen mot finsk kärnkraft till finländska beslutsfattare, se Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens hemsida
  • Skriv insändare och debattartiklar till media i Sverige och Finland
  • Sprid information om frågan och om att nätverket finns!

Argumenten mot kärnkraft är många

Under följande tolv punkter sammanfattas de argument som lyfts fram i Uppropet som den 11 december skickas ut till kommuner, organisationer, föreningar och politiker.

Uppropet med underskrifterna planeras att överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i Helsingfors samtidigt med den internationella Petitionen mot finsk kärnkraft. Då kommer också namnunderskrifter från de båda namninsamlingarna att överlämnas.

1 Beslutet påverkar kommande generationers livsmiljö

Den exploatering som pågår i stor skala på udden Hanhikivi har redan skadat miljön mycket allvarligt. Men att bygga en första kärnreaktor här blir oåterkalleligen ett första steg att påverka miljön för tusentals år framöver. Byggs även ett slutförvar vid Bottenviken riskerar miljön att påverkas under minst hundra tusen år. Kärnkraft är djupt oetisk då den inkräktar på kommande generationers livsmiljö.

2 Bottenviken vårt gemensamma innanhav

Finlands och Sveriges gemensamma innanhav, Bottenviken, längst upp i Östersjön, är en världsunik och mycket känslig miljö. Bottenviken är artfattigt och många organismer lever på gränsen av sitt utbredningsområde.

3 Klimatförändringarna påverkar Bottenviken

Klimatförändringarna riskerar att medföra stor miljöstress på vårt lilla, grunda innanhav. Forskning visar att Bottenviksområdet kommer att få kraftigt höjda temperaturer och ökad nederbörd.

4 Kärnkraftens utsläpp skulle bli stora

Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle vid normal drift medföra negativ påverkan på både vatten och luft inom ett stort område i norra Europa. Hela 45 m3 varmt kylvatten skulle enligt Fennovoima släppas ut varje sekund i Bottenviken från en reaktor. Till detta kommer kylning av ett mellanlager av utbränt kärnbränsle.

Kylvatten från kärnkraftverk för med sig 2/3 av anläggningens värmeeffekt ut i havet. Det innebär att 2000 MW kommer att spolas direkt ut i Bottenviken. Denna värmemängd motsvarar uppvärmning av ca en miljon normalstora villor.

5 Stora problem kring säkerheten

Det finns stora problem kring säkerheten. Ryska Rosatom har hittills bara kunnat lämna in en liten del av de dokument som krävs för tillståndsprövningen för reaktorn Hanhikivi 1. Rosatom saknar även ett avtal för kärnkraftverkets automationssystem som är avgörande för dess säkerhet. I dagsläget är tillståndsprocessen försenad med minst två år på grund av oklarheter rörande kärnkraftverkets säkerhet.

Finska strålsäkerhetscentralen (STUK) har vid upprepade tillfällen kritiserat Fennovoima för ”brister i säkerhetskulturen”. Det är skrämmande att samma Rosatom ansvarar för både Rysslands kärnkraftsindustri, produktion av kärnbränsle och kärnvapen, men också för säkerhetsfrågor och strålskydd.

6 Samma teknologi för kärnkraft och kärnvapen

Ett land som anrikar uran för bränsleproduktion för kärnkraftverk kan använda anläggningen även för att tillverka klyvbart material för kärnvapen. Rosatom planerar att leverera ett bränsle till reaktorn i Hanhikivi 1 som utvunnits ur använt ryskt kärnbränsle. Det innebär att Fennovoimas elförbrukare kan komma att investera i ryska kärnvapenprogram.

I Ryssland har miljöorganisationer nyligen stämplats som utländska agenter och deras verksamhet har förbjudits.

7 Det finns ingen säker slutförvarsmetod

Det avfall som kärnkraftsreaktorer ger upphov till förblir radioaktivt i mer än hundra tusen år. Det finns ingen fungerande metod för ett slutförvar av utbränt kärnbränsle någonstans i världen. Kring år 2020 planerar Finland att ta i bruk ett slutförvar för utbränt kärnbränsle, Onkalo, det första i världen i sitt slag. Detta trots att metoden baserar sig på samma KBS-3-metod som utvecklats av det svenska företaget SKB hittills underkänts av mark- och miljödomstolen i Sverige.

Fennovoima har i sitt MKB-program valt Euraåminne och Pyhäjoki som potentiella förläggningsorter för en inkapslingsanläggning och ett slutförvar av använt kärnbränsle.

Hittills talar allt för att det blir Pyhäjoki, men ett beslut planeras först långt fram i tiden, långt efter den planerade starten av kärnkraftverket. Det innebär en extremt allvarlig risk om använt kärnbränsle skulle komma att mellanlagras på Hanhikivi intill Bottenviken i långt mer än hundra år.

8 Kärnkraftverk är sårbara och farliga

Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle helt förändra norra Europas framtida säkerhet.

Ryska statliga Rosatom har kontroll över tillverkning av reaktorn, kärnbränsle, entreprenörer och ekonomin. Ett kärnkraftverk skulle medföra stora risker och innebära helt nya livsbetingelser för regionen kring Bottenviken och Kvarken.

Det kan inte uteslutas att ett storskaligt haveri med helt ödesdigra följder skulle kunna inträffa. Förutom risker som orsakas av terrorattacker kan mänskliga fel och naturkatastrofer leda till farliga och kostsamma olyckor. Kärnkraftverk kan också utgöra militära mål. Under den senaste tiden har risken för militära konflikter med användning av vapen, inklusive kärnvapen, ökat.

9 Kärnkraft är ingen lösning på klimatförändringarna

Kärnkraftverk kan inte byggas tillräckligt snabbt för att ha någon betydande inverkan på klimatförändringarna. Utsläppen av koldioxid kan reduceras betydligt snabbare om de stora summor som måste avsättas för att bygga ny kärnkraft istället används för förnybar energi och energieffektivisering.

Kärnkraften är inte utsläppsfri. Då man beaktar kärnkraftens HELA livscykel med gruvdrift- och upparbetning, transporter, byggandet av kärnkraftverk, drift, nedmontering och omhändertagande av kärnavfall, ger ett kärnkraftverk upphov till många gånger större utsläpp än vindkraft eller solkraft. Kärnkraft passar helt enkel inte in i det nya, förnybara energisystem som snabbt växer fram.

10 Kärnkraftverk påverkas av klimatförändringarna

Klimatförändringarna förorsakar värmeböljor, stormar och översvämningar som kan vara katastrofala för kärnkraftverk. De kan lamslå elektriska system, odugliggöra kylningen och leda till överhettning, eventuell härdsmälta och farliga radioaktiva utsläpp. Flera kärnkraftsreaktorer i Europa har redan varit tvungna att minska eller helt stänga produktionen på grund av ovanligt varmt väder då havet hållit för hög temperatur för att fungera som kylning.

11 Kärnkraften dyr och föråldrad

Fennovoimas planer att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki har sedan projektets början följts av ekonomiska problem, och utan ekonomiska subventioner/garantier från ryska staten skulle projektet för länge sedan avstyrts. Ur ett globalt perspektiv närmar sig kärnkraften sin död. Ingen seriös investerare vill satsa pengar i dyr och osäker kärnkraft, då den förnybara energin, främst sol och vind, blir mer kostnadseffektiv för varje dag och medför mycket låga risker.

Varför satsar Finland på dyr rysk kärnkraft samtidigt som kostnaderna för förnybar energiproduktion snabbt sjunker till rekordlåga nivåer runt om i världen?

12 Stark opinion i Sverige

Det finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av ett kärnkraftverk vid Bottenviken.

Politiska majoriteter från 21 kommuner i norra Sverige har hittills tagit avstånd. Dessa kommuner har mer än 550 000 invånare. Dessutom har mer än trettiotusen privatpersoner skrivit sina namn på namninsamlingar och mängder av svenska organisationer och föreningar har tagit ställning för att stoppa kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki.

Information om nätverket:
Lista på kontaktpersoner
Nätverkets Facebook-grupp

Vänliga hälsningar

Lena Lagerstam
samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Läs hela julbrevet med bilder här!

Internationellt upprop mot kärnkraft

Till kommuner, organisationer, föreningar, politiker!

Vi ber om er hjälp att stoppa byggandet av ett nytt kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken genom att underteckna detta upprop riktat
till Finlands president, regering och riksdag.

bjuroklubb

Se uppropet som bifogas i en pdf – fil.

Uppropet planeras att överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i Helsingfors samtidigt som en internationell petition mot finsk kärnkraft överlämnas.

Sprid gärna detta budskap så brett som möjligt!

Meddela oss om ert deltagande genom att skicka ett meddelande till
nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken på e-postadressen lena.lagerstam@telia.com

Vi behöver följande uppgifter:
• Kommunens/organisationens/föreningens eller ditt namn
• Namn och e-postadress till en kontaktperson

Vi hoppas innerligt på ert stöd!

Med vänliga hälsningar

Lena Lagerstam
samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

FANTASTISKT GLÄDJANDE NYHET

FANTASTISKT GLÄDJANDE NYHET för ett fortsatt KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN.

Det är nu 21 KOMMUNER som alla tagit avstånd från kärnkraft vid Bottenviken. Nu senast är det Arvidsjaur som tagit beslut i kommunfullmäktige! Hoppas på fler beslut inom kort!

Klicka på bilden för en större bild!
(Kartan gjord i Google Maps av Lena Lagerstam)

21 NEJkommuner

 

Här kan du skriva ut informationsaffisch (i A5) och flygblad (i A3 eller A4) med information till Töre Hamnfestival som kan spridas.

Brev till alla kommuner i norra Sverige

Karta av 19 kommuner som har sagt nej till kärnkraftverk vid Bottenviken

Brev till alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har under 2016 och 2017 skickat två brev till kommunerna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland med en uppmaning att ta ställning för ett kärnkraftsfritt Bottenviken. Dessa brev bifogas i bilaga 1 och 2, i det första brevet finns en bakgrundsbeskrivning.

Det finns fortfarande förutsättningar att avstyra detta vansinnesprojekt då bolaget Fennovoima OY ännu inte har beviljats något tillstånd enligt Kärnenergilagen. Tidigast 2019 kommer Finlands regering att ta det ödesdigra beslutet.

Finlands Strålsäkerhetscentral (STUK) har uttryckt oro över Fennovoimas säkerhetskultur. Enligt STUK måste projektets ryska organisationer förbättra detta innan de kan påbörja bygget av reaktorn. Bland andra reaktorns leverantör, Raos Project, och huvudentreprenören Titan 2 uppfyller inte STUK:s krav på säkerhet.

Det är nu nitton kommuner i Sverige som tagit avstånd till kärnkraftverket

Det är mycket glädjande att det finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av ett finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Hittills har nitton norrlandskommuner på olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Kommunerna är från norr Övertorneå, Överkalix, Kalix, Boden, Sorsele, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Dorotea, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall.

Viktigt att fler kommuner tar ställning

Det är ett mycket värdefullt ställningstagande som de nitton kommunerna har gjort och de representerar tillsammans mer än 540 000 invånare. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmanar nu fler kommuner att ta ställning i sina beslutande organ.

Viktigt uppmärksamma Sveriges regering på kommunernas ställningstagande

Det är viktigt att visa den svenska regeringen att det finns en stark opinion i Sverige mot kärnkraftverket. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmanar kommunerna att uppmärksamma Sveriges regering på kommunernas ställningstaganden och sända besluten till regeringen.

Viktigt uppmärksamma Finlands regering på kommunernas ställningstagande

Det är viktigt att visa Finlands regering att det finns en stark opinion i Sverige mot kärnkraftverket. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmanar kommunerna att sända sina beslut till den finska regeringen och att gemensamt t ex samordna en skrivelse till eller uppvakta den finska regeringen i frågan.

Detta brev skickas med e-post till Kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Med vänliga hälsningar

Lena Lagerstam, på uppdrag av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Samordnare, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken lena.lagerstam@telia.com

Bilagor
Brev till kommunerna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 12 september 2016
Brev till kommunerna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 27 mars 2017

Kopia
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten Bottenviken och Vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län
Miljöminister Karolina Skog

Pressmeddelande

Pressmeddelande efter kärnkraftsfrias ministerbesök kl. 10.00 den 15 januari 2018
Vi är nöjda efter mötet med miljöminister Karolina Skog. Vi fick berätta om vår djupa oro och dela med oss av vår kunskap och vi fick en känsla att hon lyssnade och tog till sig av argumenten. Lena Lagerstam andas ut efter en hektisk förmiddag i departementskvarteren runt Rosenbad.

De åtta som var med på ministerträffen är bekymrade över säkerhetsfrågorna nu när det är så stora ryska intressen inblandade. Gruppen känner att nästa träff måste vara hos utrikesminister Margot Wallström och en träff med Peter Hultqvist. Efter dagens träff fick gruppen klart för sig att miljöministern tycker att den svenska kritiken mot kärnkraftverket från organisationer, privatpersoner och myndigheter kommit fram tydligt till finska beslutsfattare i Esbo-samrådet.

Nu väntar vi med spänning på miljöministerns skriftliga svar på de tolv frågor vi lämnade över. Vi är nöjda med denna första kontakt. Nu gäller det att vi hjälps åt att driva frågan och övertyga finska beslutsfattare om det vansinniga med att placera nya ryskbyggda kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenvikens strand”, säger Elisabeth Holmström som rest ända från Robertsfors för att träffa vår svenska miljöminister.

Övriga representanter från Kärnkraftsfritt Bottenviken och med på bilden är från vänster: Lena Lagerstam 072-235 25 67; Per Holmqvist 070-362 30 18; Karolina Skog minister; Erik Danielsson 070-338 99 13; Inger Raaby 073-020 99 09; Lotta Broman 070-032 55 76; Seiko Matsuda 070-573 71 73; Elisabeth Holmström 070-335 96 30; Ulf Gustafsson 073-072 04 72.

Nyårsbrevet 27 december 2017

Tack för det gångna året och
Ett Gott Nytt År
till alla
som kämpar för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!

Fortfarande finns förutsättningar att avstyra projektet och det är av stor betydelse att vi fortsätter kämpa för att stoppa byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki.
Udden Hanhikivi är förstörd och har förvandlats till ett industriområde.

Trots att Fennovoima saknar finska regeringens tillstånd att bygga kärnkraftverket så investerar företaget uppemot 500 miljoner euro på byggnader och anläggningar på området. Det är skandalöst!

Arbets- och näringsministeriet meddelar att Fennovoimas ansökan om att få uppföra kärnkraftverket behandlas av statsrådet tidigast 2019

Arbets- och näringsministeriet behandlar bolagets ansökan om att få bygga kärnkraftverket i enlighet med kärnenergilagen. De omständigheter som särskilt ska bedömas är kärnsäkerheten samt säkerheten vid byggandet och driften av anläggningen. Samtidigt gör Strålsäkerhetscentralen (STUK) en bedömning av anläggningens tekniska säkerhet. Fennovoima uppger att målsättningen flyttas framåt eftersom det tagit leverantören mer tid än beräknat att uppfylla krav och lagstiftning i Finland. Leverantör är ryska Rosatom

STUK har uttryckt oro över Fennovoimas säkerhetskultur

En utomstående expertutredning av Teknologiska forskningscentralen (VTT) har gjorts. Enligt STUK måste projektets ryska organisationer förbättra sin säkerhetskultur innan de kan påbörja bygget av reaktorn. Bland andra reaktorns leverantör, Raos Project, och huvudentreprenören Titan 2 uppfyller inte STUK:s krav på säkerhet. Det brister i dokumentation och säkerhetskultur. ”Det är ju Fennovoima som leder bygget och därmed svarar de också för att säkerheten uppfyller alla finländska kriterier, säger överinspektör Pia Oedewald på STUK”.  (Länk till källa)

Fler av Fennovoimas ägare vill lämna företaget

Flera kommuner, som är delägare i Fennovoima, diskuterar en eventuell sorti. Nu senast har Helsingfors kommunfullmäktige beslutat att inleda en utredning av om Helsingfors och Vanda ska lämna Fennovoima. Helsingfors stad äger 40 % och staden Vanda äger 60 % av aktierna i Vanda Energi som är delägare i Fennovoimas.

Enligt Fennovoimas hemsida är följande företag redan ”Icke-finansiella aktieägare”: Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy Ovako Imatra Oy Ab, S-Voima Oy, Kuopio Energy Ltd, Kestra Real Estate Services Ltd.

Keskos dotterbolag Kestra beslöt redan 2014 att dra sig ur Fennovoima. En domstol har beslutat att Kestra inte behöver delta i tilläggsfinansieringen av kärnkraftsbygget. Men Kestra har inte lyckats sälja sina aktier. Även Valio har meddelat att bolaget vill avstå från sin andel på 1,4 %.

I den finska regeringens principbeslut för kärnkraftverket förutsattes att minst 60 % av ägarna ska vara finska eller ägare inom EU. Enligt Fennovoima är andelen finska delägare för tillfället 66 % (osäker uppgift) och Rosatom äger 34 %.

VIKTIGT: Nätverket skickade den 21 november brev med information om den svenska opinionen

till Finlands alla kommuner och till VD och styrelsen i de företag som är delägare till Fennovoima. Vi hoppas nu på ett gensvar från finska kommuner och Fennovoimas ägare.

VIKTIGT: Nätverket träffar den 15 januari miljöminister Karolina Skog på miljödepartementet.

Inför mötet har nätverket fått juridisk hjälp om tillämpningen av Esbokonventionen av Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen riks.

VIKTIGT: Få fler kommuner att ta avstånd från kärnkraftverket – kontakta politiker i din kommun eller skriv ett medborgarförslag om kommunen inte tagit ställning än!

Det är mycket glädjande att det finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av ett finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Hittills har sjutton norrlandskommuner på olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Kommunerna är Övertorneå, Överkalix, Kalix, Boden, Sorsele, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall med tillsammans mer än 520 000 invånare.

VIKTIGT: Fortsätt samla namn överallt!

Namninsamlingarna fortsätter tills kärnkraftverket är stoppat. Tips: I Umeå träffas man regelbundet och går ut tillsammans och samlar namn första lördagen i varje månad.

VIKTIGT: Inbjudan till invigning av det nya Informationscentret Hanhikivi i Pyhäjoki 19-20 januari

Alla är välkomna att delta i invigningen av det nya Informationscentret Hanhikivi i Pyhäjoki fredag-lördag 19-20 januari. På fredagen blir det pressinformation och seminarium och på lördagen aktiviteter för barn och samvaro med musik mm. Hjärtligt välkomna! Arrangör är Informationscentret Hanhikivi och Andelslaget Häxlås.

Anmälan görs till Tiina Prittinen tiina.prittinen@gmail.com eller till
Lea Launokari lea.launokari@nettilinja.fi.

[–]

Läs hela nyårsbrevet här.

kbv badge