Alla inlägg av Bernhard

Pressmeddelande: Manifestation på Fukushimadagen utanför Finlands och Japans Ambassader i Stockholm

cropped-Karnkraftsfritt-Bottenviken-logo.jpg2015-03-09

– Hur kan finska myndigheter ge Fennovoima tillstånd att  tvångsinlösa mark och att börja avverka skog för det planerade kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kommun? Inget bygglov är beviljat och det finns heller ingen godkänd ”MKB” – Miljökonsekvensbeskrivning för bygget. Trots detta har Fennovoima börjat hugga ner träden i det skyddade Natura 2000-området på den låglänta Hanhikiviudden.

Lena Lagerstam som ägnar mer än hela sin vakna tid åt kampen för ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken är upprörd . På onsdag den 11 mars samlas hon och ett antal medlemmar i Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken från Kalix, Piteå, Skellefteå och Umeå utanför Finlands och Japans Ambassader på Gärdet i Stockholm. Där träffar de representanter för Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen, Klimataktion, Naturskyddsföreningen m.fl.

– Vi ska värdigt manifestera på 4-årsdagen för att påminna om kärnkraftskatastroferna i Fukushima i Japan och alla som drabbats av dem. Men vi ska också visa hur upprörda vi är över Fennovoimas planer och den finska tillståndsprocessen, säger Lena

I början av december förra året, var Lena Lagerstam, tillsammans med  Elisabeth Holmström, Kristina Berg och Per Holmqvist i Helsingfors och uppvaktade Finlands Strålskyddsmyndighet STUK, Näringsministeriet och Riksdag.

Omröstningen i Riksdagen den 5 december 2014 gick inte som vi önskat, därför uppvaktar nätverket Finska Ambassaden på onsdag.

–  Vid besöket på STUK i december fick vi reda på att Fennovoima kan beviljas bygglov utan att presentera godkända planer för avfallshanteringen. Först efter två års byggande ska Fennovoima visa på en säker avfallsplan och hur den ska finansieras. Är  vårt östra grannland en bananrepublik eller är det rädslan för Putins pojkar på Rosatom som är anledningen till denna rättsosäkra process? undrar Per Holmqvist aktiv vid nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken Piteå.

– När vi träffar ambassadören vill jag veta hur finska myndigheter kan bevilja tillstånd utan godkända och finansierade avfallsplaner för det som skulle bli ett monument över en livsfarlig teknologi, förklarar Per.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har tillsammans med Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bjudit in alla organisationer i landet som är för en kärnkraftsfri framtid att delta i Manifestationen vid Ambassaderna på onsdag. Vi har också uppmanat dem att skriva brev och uttalanden som vi kan lämna över till både Japans och Finlands Ambassader.

Hålltider 11 mars: kl 11.00 – samling på Gärdet vid Ambassaderna, Gärdesgatan 11.

Kl. 12.30 överlämnas en skrivelse till Japans Ambassad.

Kl. 13.30 träffar 5 personer från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen finska ambassadören inne på Ambassaden.

OBS! Vill ni på media följa med in på Ambassaden behöver Ni söka tillstånd!

Kontakta gärna någon av oss:
Lena Lagerstam
+46 72 235 25 67

Per Holmqvist
+46 70 362 30 18

Seiko Matsuda
+46 70-573 71 73

Jan Strömdahl
+46 70-438 88 41

Manifestation i Stockholm 11 mars 2015

Ambassadvinjett

VIKTIGT:
På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima.
Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan.
Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Hålltider 11 mars:
kl 11.00 samling på Gärdet vid Ambassaderna, Gärdesgatan 11.
Kl. 12.30 överlämnas en skrivelse till Japans Ambassad.
Kl. 13.30 träffar 5 personer från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen finska ambassadören inne på Ambassaden.
Kl.14.00 avslutas manifestationen

150311Ambassaden4

Öppna som PDF-fil:
150311Ambassaden

Skriv gärna ut denna affisch och sprid över hela landet – och i Finland!

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken – Vi fortsätter kämpa!
Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett förändrat säkerhetsläge. Vi kan inte acceptera det!

Manifestation i Stockholm 11 mars 2015

Manifestation i Stockholm 11 mars

På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima. Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan.
Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Arrangörer:
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Kontaktperson:

Per Holmqvist, 070-362 30 18,

Mer information kommer inom kort!

Nyhetsbrev februari 2015

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Vi fortsätter kämpa!

Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett förändrat säkerhetsläge. Vi kan inte acceptera det!

 

Manifestation i Stockholm 11 mars

På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.

Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima. Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan. Syftet med manifestationen är att dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.

Arrangörer:

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Kontaktperson:

Per Holmqvist, 070-362 30 18,


Mer information kommer inom kort!

 

Namninsamlingarna fortsätter

Mer information här.

 

Läget just nu

2 december 2014 kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoima för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten. Men fortfarande oklart om affären blir av. Största ägaren i Fennovoima är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.

5 december 2014 kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till att ge Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor. 11 december 2014 tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken, markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi.

Senaste nytt är att Rysslands ministerråd beviljat Rosatom den finansiering som behövs från landets statsfond. Den ryska staten har avsatt 150 miljarder rubel i projektet. Rosatom ska leverera reaktorn. Det är också klart att det blir ryska entreprenörer som ska bygga byggnader, vägar, anläggningar. Bränslet som ska användas är upparbetat uran som tillverkas i Rosatoms anläggning för kärnvapen

Men allt är inte klart, fortfarande saknas bygglov och en rad tillstånd som måste tas innan den 1 juli 2015. Inga ritningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Den finska regeringen har sagt att byggnadstillstånd för projektet utfärdas först när finska ägandet är mer än 60 % och detta måste uppnås före utgången av juni.

Kontakta nätverkets lokala kontaktpersoner>

Nu har Fennovoima fått finska regeringens klartecken att börja tvångsinlösa marken på Hanhikiviudden

Fennovoima får tvångsinlösa mark för sitt kärnkraftsprojekt i Brahestad och Pyhäjoki. Enligt föreningen Pro Hanhikivi som motsätter sig kärnkraftsbygget berörs 250 personer av tvångsinlösningen.

– Det här är ännu ett tecken på företagets hänsynslöshet, säger Pro Hanhikivis ordförande Helena Maijala.

Läs hela artikeln i YLE!

Läget just nu

2 december 2014 kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoima för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten. Men fortfarande oklart om affären blir av. Största ägaren i Fennovoima är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.

5 december 2014 kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till att ge Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor.

11 december 2014 tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken, markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi.

Senaste nytt är att Rysslands ministerråd beviljat Rosatom den finansiering som behövs från landets statsfond. Den ryska staten har avsatt 150 miljarder rubel i projektet. Rosatom ska leverera reaktorn. Det är också klart att det blir ryska entreprenörer som ska bygga byggnader, vägar, anläggningar. Bränslet som ska användas är upparbetat uran som tillverkas i Rosatoms anläggning för kärnvapen

Men allt är inte klart, fortfarande saknas bygglov och en rad tillstånd som måste tas innan den 1 juli 2015. Inga ritningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Den finska regeringen har sagt att byggnadstillstånd för projektet utfärdas först när finska ägandet är mer än 60 % och detta måste uppnås före utgången av juni.

Nyhetsbrev december 2014

Vi måste säga NEJ till ett helt oacceptabelt beslut

Den 2 december vandrade vi med tunga steg upp för trapporna till Finlands riksdags-hus i Helsingfors. Vi var fyra från nätverket som överlämnade de 25 000 namnunder-skrifterna för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi träffade partigrupperna i Finlands riksdag och berättade om den stora oro som finns i Sverige för bygget av ett kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken, bl a att sju kommuner i Norrbotten och Västerbotten har utta-lat ett NEJ. Samtidigt överlämnade vi ett uttalande från över 72 svenska organisationer, politiker och företag med en vädjan till alla riksdagsledamöter att rösta NEJ.

Samma dag, den 2 december, kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoi-ma för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten.

Den 5 december kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA (med röstetalen 115-74) till Fennovoimas ansökan. Majoriteten av riksdagspolitikerna hade valt att inte lyssna på den kritik och oro som finns i både Finland och Sverige. Fennovoima har fått sitt tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk reaktor. Det Fennovoima vars största ägare är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.

Många markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi till Fennovoima, men den 11 december tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken.

Esbokonventionen

Det enda formella sätt som vi svenskar kunnat påverka är genom Esbokonventionen. I april var ett samråd om Fennovoimas MKB och ett stort antal svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner skickade sina kritiska synpunkter. Bland dessa var nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Men MKB:n godkändes utan att någon hänsyn togs till andra länders synpunkter.

Vi fortsätter kämpa!

Planeringen av kärnkraftverket går framåt med stormsteg, men är allt då redan klart? Nej, än fattas bygglov och en rad tillstånd som ska tas innan den 1 juli. Inga rit-ningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Pro Hanhikivi i Pyhäjoki gör ett otroligt arbete och ger inte upp utan kämpar vidare. Under våren är det riksdagsval i Finland och De gröna kommer att driva stoppandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki som en valfråga.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kan inte acceptera beslutet utan vi fortsät-ter kämpa. Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra hela vår framtida livsmiljö och bli ett stort miljöhot med sina risker och radioaktiva utsläpp.

Vilka möjligheter har vi att påverka?

Många har gjort stora insatser för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken fram till riksdagens beslut och nu behöver vi alla en välbehövlig vila under jul- och nyårshelgerna. Sedan måste vi ta nya tag och fundera hur vi kan kämpa vidare.

 1. Hur kan vi sprida frågan och få en allt kraftfullare svensk opinion? Få fler som tar ställning: Kommuner, kommunförbund, organisationer, företag, privatpersoner, riks-dagspolitiker, EU-parlamentariker. Påverka SSAB. Påverka Sveriges regering.
 2. Hur kan vi synas och höras till Finland?
 3. Kan vi få upp frågan i EU-parlamentet?
 4. Kan vi använda Århuskonventionen?
 5. Fler förslag?

Förslag till vad vi ska göra under våren:

 1. Fortsätta båda namninsamlingarna
 2. Manifestationer, möten, seminarier
 3. Samarbeta allt mer med andra organisationer och nätverk
 4. Bojkotta Fortum, Valio m fl
 5. Skrivelser, yttranden
 6. Debattartiklar, insändare
 7. Vad kan vi mer göra?

Aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!

Följ vad som händer på nätverkets facebooksida.

Kontakta nätverkets lokala kontaktpersoner>

Nu har Fennovoima fått finska regeringens klartecken att börja tvångsinlösa marken på Hanhikiviudden

Fennovoima får tvångsinlösa mark för sitt kärnkraftsprojekt i Brahestad och Pyhäjoki. Enligt föreningen Pro Hanhikivi som motsätter sig kärnkraftsbygget berörs 250 personer av tvångsinlösningen.

– Det här är ännu ett tecken på företagets hänsynslöshet, säger Pro Hanhikivis ordförande Helena Maijala.

Läs hela artikeln i YLE!

Vädjan om ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Till Finlands samtliga riksdagsledamöter:

Vädjan om ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Vi översänder här en vädjan till alla ledamöter i Finlands riksdag att avslå Fennovoima OY:s ansökan om kompletterande principbeslut gällande kärnkraftverket Hanhikivi 1.

Brevet har undertecknats av 60 organisationer, tre företag samt nio författare eller politiker som alla står bakom denna vädjan.

Det är samma brev som sändes till er den 8 oktober men då det har tillkommit flera undertecknare så skickar vi det igen med samtliga namn.

Se bifogat brev samt två bilagor.

Brev till Finlands riksdag för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken

Bilaga 1 Brev till Finlands regering från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 12 september 2014

Bilaga 2a Följebrev Synpunkter på MKBprogram Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken m fl april 2014

Bilaga 2b Synpunkter på MKB Pyhäjoki Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken m fl 24 april 2014