På svenska från finska

VI UNDVIKER KÄRNKRAFTSEL OCH PRODUKTER FRÅN AKTIEÄGARE I KÄRNKRAFTSINDUSTRIN

På sidan www.skrivunder.com/karnkraftsbojkott (eller på finska www.adressit.com/ydinvoimaboikotti)eller manuellt till baksidan kan man underteckna:

Följande nackdelar och problem hör ihop med kärnkraften:

1. Det högaktiva avfallet avger livsfarlig strålning åtminstone i 200000 år. Man har fortfarande inte kunnat lösa problemet med slutförvaringen av detta avfall.

2. Produktionskedjan för kärnbränsle medför märkbara miljöskador. (Se t.ex: http://www.facebook.com/l/kAQAQkKjFAQBzxFlr7dnMDNjTUjla5nMx2KyLz8ko7meGFQ/www.gre enpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/karnkraft/Olyckor-och-risker/)

3. Varmvattenutsläppen från kärnkraftverken bidrar till överväxtligheten i havet (alger mm).

4. Tillgången på uran är begränsad och icke-förnybar.

5. Den stora mängd tillgänglig el som kommer ut på marknaden när nya kärnkraftverk byggs minskar elkonsumenters och -producenters intresse för energieffektivisering.

6. Det är svårt att förutspå prisutvecklingen för kärnkraft. Att bygga kärnkraft är dyrt och långsamt: elproduktion med förnybara energikällor börjar vara förmånligare redan nu.

7. Elproduktion baserad på kärnkraft är sårbar i krissituationer och kärnkraftverk utgör lockande objekt för angrepp. Kärnanläggningar utgör överhuvudtaget en risk för olyckor.

8. Ett kärnkraftverk kan innebära en risk för dem som bor i närheten av det även då det fungerar normalt. (Se: Childhood cancer near nuclear power stations: http://www.ehjournal.net/content/8/1/43)

Vi som undertecknar denna petition undviker kärnkraftsel och produkter från företag som är delägare i kärnkraftsföretag. Sålunda försöker vi undvika produkter och tjänster från följande företag:
– Elföretag: E.ON, Fortum, Vattenfall och Fennovoimas och TVOs delägare (dessa är nämnda på sidan http://www.skrivunder.com/karnkraftsbojkott).

– Dessutom följande företag som äger aktier i Fennovoima: Atria, Valio, Myllyn Paras, Finnfoam, Kesko (finska K-affärer samt K-gruppen: bl.a. K-rauta/K-järn), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK (finska S-affärer samt S-gruppen, inklusive Varuboden).

Alternativ till kärnkraftsel:
Istället för att köpa kärnkraftsel kan man köpa el producerad med förnybara energikällor: ett företag som inte äger andelar i kärnkraftverk och inte strävar till att bygga nya kärnkraftverk är Kraft & Kultur (www.kraftkultur.com).

UNDANTAG I DENNA BOJKOTT INOM S-GRUPPEN

Följande lokala finska S-affärer har avstått från sina resp. ägarskap av
Fennovoima-aktier och är sålunda undantagna denna bojkott:
HOK-Elanto (alltså S-affärer i Mellersta Nyland i Finland, dvs. i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Vanda och Tusby)

PeeÄssä (alltså S-affärer i Norra Savolax i Finland, dvs. i Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Varpaisjärvi, Vesanto, Vieremä)

Listor av manuella undertekningar för denna petition ber vi att skickas till adressen:

Hilkka Lipponen, Juntonkatu 4 B 16, FI-94100 KEMI. 

OM EKONOMI

Enligt Raimo Reiman, energisakkunnig vid Lapplands närings- trafik- och miljöcentral står inte  Fennovoima:s till Pyhäjoki planerade kärnkraftverk på så säker grund. Lönsamheten är si så där, inte heller räcker småägarnas smulor till för den största industriinvesteringen i landets historia. ”Man möter väggen om två år. Med nuvarande ägarstöd sträcks armarna i luften”, säger Reiman. Han förutser nya stora aktörers inträde.

Enligt Reiman en enorm kritikbefriad eufori omflutit kärnkraften i åratal. Man har inte sett risker i den energiekonomiska guldgruvan. Även många små nordliga elbolag har sugits med i euforin med stora förväntningar och små kunskaper. ”Bolag som enbart fördelar el är med. Kapital samlas inte hos dem och de förmår inte finansiera miljoninvesteringar”.

Pohjois-Suomen Voima OY  som består av 10 elbolag, äger en skiva på tre procent. Reiman uppskattar att olaget måste placera minst 30 miljoner till aktiekapitalet näm man börjar driva investeringen framåt på allvar. Ovan på kontot tillkommer garantier på minst 100 miljoner € för invsteringens lånedel. Flertalet blir tvungna att vända sig till sina ägarkollektiv vad gäller garantierna.

Reiman frågar om det är klokt av små bolag att satsa miljoner omkring 2015 i ett kraftverk som möjligen producerar el  2022 på gränsen av lönsamhet. Samtidigt som de skulle kunna bygga vindkraft med små medel, vindkraft som staten har gjort till ett guldägg åt producenterna, med ett matningstariffsystem.

Jouni Knihtilä

Dela gärna vidareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen skriv av tecken i bildet.

*